Boruto: Naruto Next Generations Episode 10

Title :”The Ghost Incident: The Investigation Begins!”
“Gōsuto Jiken, Sōsa Kaishi!!” (ゴースト事件、捜査開始!!)

Original Air Date: 07th June, 2017

Role Staff Name
Screenplay Masaya Honda
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Masatoyo Takada
Animation Supervisor Retsu Ōkawara, Mifumi Tomita, Shin Hey
Assistant Animation Supervisor Masayuki Kouda, Ayako Satō, Yoshiharu Shimizu, Daisuke Tsumagari, Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka, Kōji Yabuno, Yoshiki Nozawa
Lay Out Supervisor Hiroto Tanaka
Key Animation Masami Abe, Kazutoshi Aman, Yoshimi Iwata, Kōzai Sengumi, Hideyasu Okamoto, Atsushi Ogata, Saeko Ozawa, Kazuya Saito, Makoto Shimojima, Yumi Kurabata, Yoshiki Nozawa, Kiyomi Fukuda, Motoki Yagi, Yukie Yamamoto, Chang Bum Chul
2nd Key Animation Pierrot Animation Room
Ken Imaizumi, Kaori Matsushima, Shiori Ariga, Hikaru Matsuzaka, Manami Sugimoto, Yūka Katsuya

Chio Yoon Mi, Kim Song Jeong

STUDIO CL, Nakamura Production, ART BASE BAM

Hidetsugu Itō

In-between Pierrot Animation Room

STUDIO CL, Cheng Pin Douga, HANJIN ANIMATION, JIWOO ANIMATION

Digital Paint Pierrot D.A.R.

Cheng Pin Douga, STUDIO CL, HANJIN ANIMATION, JIWOO ANIMATION

Background Studio LOFT
Kozaki Hirotaka, Toshiko Abe

SEOUL LOFT

Photography Pierrot D.A.R.
Mai Masuno, Nobuo Kimura, Kazuko Koyanagi, Sachie Ōji, Kaoru Nagasawa, Yūki Sakuraba, Ayumi Sōta
CG EFFECT Yusuke Hirooka, Naomi Wada, Ryō Ōhashi
In-between Check・In-between Reiko Yamada
Colour Model・Finishing Check Izumi Murasaki
Art Yoshifumi Ōzeki
Production Assistant Taishi Kyunosato, Kenta Tsuno