Boruto: Naruto Next Generations Episode 15

Title:”A New Path”
“Atarashii Michi” (新しい道)

Original Air Date: 12th July, 2017

Role Staff Name
Screenplay Masahiro Ōkubo
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Masatoyo Takada, Matsumoto Masayuki
Animation Supervisor Zhang Shawei
Chief Animation Supervisor Ayako Satō
Assistant Chief Animation Supervisor Ichirō Uno, Yoshiharu Shimizu
Lay Out Supervisor Hiroto Tanaka
Key Animation Zhang Shawei, Wang Yi, Yang Peyi, Ling Qabe, Maki Fujita, Yoshifumi Miyaji, Inoue Miyuki, Satoshi Kurihara, Takuya Hirata, Dogabo Raijin
2nd Key Animation Miyuki Kasugawa, Hikaru Uchiyama, Tamako Shimamura, Rieko Noguchi
MSJ Musashino Production Center STUDIO CL
In-between Cheng Pin Douga, MSJ Musashino Production Center

Pierrot Animation Room

Digital Paint Pierrot D.A.R.

Cheng Pin Douga, NARA ANIMATION, Triple A

Background Studio Wyeth
Eirei Takahashi, Harumi Suwa, Yokoyama Mirai, Junko Araki, Akiyo Teramoto, Kiyomi Fujita, Tomomi Tsuruko, Ikuko Yamada, Ayumi Miyazaki, Nīmi Eri, Yasuaki Aritō, Aya Kadoguchi, Yurie Nomura, Aoi Shimada

Noriyoshi Doi, Michiko Taniguchi, Kayoko Fujiki

NARA ANIMATION

Photography Pierrot D.A.R.
Mai Masuno, Nobuo Kimura, Kazuko Koyanagi, Sachie Ōji, Kaoru Nagasawa, Yūki Sakuraba, Ayaka Nakajo, Ayumi Sōta
CGI Effect Yusuke Hirooka,  Ryō Ōhashi, Naomi Wada
In-between Check・In-between Ling Qabe
Colour Model Tomomi Katō
Finishing Check Hajime Satō
Art Saki Yamada
Production Assistant Miki Sakamoto
Production Cooperation Poirot