Boruto Episode Staff (Box 2)

Click on Episode number for full staff credit.

Ep Script Storyboard Episode
Director
Animation
Supervisor
Chief Animation
Supervisor
Production
Assistant
Production
Cooperation
16 Hideto Tanaka Chiaki Kon Kawana Kana Akira Takeuchi
Sinichirō Minami
Minoru Morita
Masumi Hattori
Shuhei Hosokawa
Seika Saruwatari
Miho Sekimoto
Ayaka Hakkaku
Taisei Kudō
Kōji Yabuno
Hiroaki Imaki
Ichirō Uno

Yoshiharu Shimizu
Itō Mika Peace & Kindness
17 Masaya Honda Toshinori Narita Masaaki Kumagai Yōko Suzuki
Retsu Ōkawara
Ayano Kusunoki
18 Kō Shigenobu Naho Koyama Nagayama Nobuyoshi Kazuya Saito
Yuriko Ikehara
Katsuya Yoshii
Ayako Satō
Hiroaki Imaki
Yoshiharu Shimizu
Kōji Yabuno
Ryūhei Konishi Studio Blanc.
19 Masaya Honda Sōichi Shimada Takashi Andō Jōji Yanase
Sakurai Takurō
Kenji Hattori
Minoru Morita
Masumi Hattori
Ichirō Uno Hiroko Fukuda Peace & Kindness
20 Kōjiro Nakamura Yūichi Tanaka Hikari Satō Daisuke Tsumagari
Hiroaki Imaki
Shin Hey Ran
Lee Sok-yun
Yōko Suzuki Sayaka Okazaki
Hong Seo Hyun
21 Masaya Honda Yoshihiro Sugai Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōji Yabuno Mito Ichikawa Mouse
22 Kōjiro Nakamura Matsushita Yukihiro Rokō Ogiwara Naoki Takahashi
Kuniko Yano
Yōko Suzuki Wakana Isoyama​ drop
23 Ken’ichi Fujisawa
Chiaki Kon
Ken’ichi Fujisawa
Kaito Asakura
Masayuki Kouda
Yoshiharu Shimizu
Taishi Kyunosato
24 Masaya Honda Matsushita Yukihiro Ayumu Ono Jōji Yanase
Akira Takeuchi
Sinichirō Minami
Minoru Morita
Masumi Hattori
Hachigo Shu
Takeshi Tatoba
Hiroaki Imaki
Ayako Satō
Hiroko Fukuda Peace & Kindness
25 Makoto Uezu Chiaki Kon
Nobuyoshi Nagayama
Matsuo Asami Kazuko Nakayama
Isamu Utsuki
Kazuyuki Ikai
Satō Aika
Akari Abe
Satoru Shiraishi
Akatsuki Kōseki
Nobori Chigiri
Ichirō Uno
Yōko Suzuki
Kyōji Ōyama Studio Blanc.
26 Kiyomune Miwa Sōichi Shimada Takeru Ogiwara
Tomoki Fujiwara
Seimei Kidokoro
Daisuke Tsumagari
Park myoung hun
Seo jin won
Sae Endō
Lee joung min
Jiwoo Animation
27 Masahiro Ōkubo Toshinori Narita Mizumoto Hazuki Jōji Yanase
Sakurai Takurō
Kenji Hattori
Masumi Hattori
Masayuki Kouda
Yoshiharu Shimizu
Yōko Suzuki
Hiroaki Imaki
Hiroko Fukuda Peace & Kindness
28 Kō Shigenobu
Makoto Uezu
Yoriyasu Kogawa Onoda Yūsuke Kōsei Takahashi
Tetsurō Taira
Ichirō Uno Mito Ichikawa Mouse
29 Kō Shigenobu Matsushita Yukihiro Kazuki Horiguchi Retsu Ōkawara
Ayako Satō
Yōko Suzuki
Park myoung hun
Itoko Nagai
Lee joung min
Jiwoo Animation
30 Masaya Honda Sōichi Shimada Naoki Hishikawa Zhang Shawei
Chiyuki Tanaka
Yoshiki Nozawa
Yūko Matsui
Hiroaki Imaki
Makoto Shiokawa
Miki Sakamoto
Li Xingzi
Poirot
31 Masahiro Ōkubo Yoriyasu Kogawa Hikari Satō Masayuki Kouda
Kōji Yabuno
Ayano Kusunoki
32 Masaya Honda Ryōji Fujiwara Yōji Satō Sinichirō Minami
Minoru Morita
Sakurai Takurō
Ayako Satō
Ichirō Uno
Yōko Suzuki
Akihiro Akutsu Peace & Kindness