Boruto Episode Staff (Box 3)

Click on Episode number for full staff credit.

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Assistant Production Cooperation
33 Hideto Tanaka Matsushita Yukihiro
Tomoki Fujiwara
Takeru Ogiwara
Tomoki Fujiwara
Takeru Ogiwara
Lee Sok-yun
Shin Hey Ran
Ichirō Uno
Yōko Suzuki
Taishi Kyunosato
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
34 Kiyomune Miwa
Ukyō Kodachi
Seimei Kidokoro Yoshiharu Shimizu
Yoshiki Nozawa
Yōko Suzuki
Retsu Ōkawara
Wataru Hamamoto
35 Kō Shigenobu Ryōji Fujiwara Tomoki Fujiwara Sinichirō Minami
Masumi Hattori
Minoru Morita
Isamu Utsuki
Ichirō Uno
Ayako Satō
Masayuki Kouda
Yōko Suzuki
Itō Mika Peace & Kindness
36 Masahiro Ōkubo Yoshihisa Iida Yūjirō Abe Daisuke Tsumagari
Yūko Matsui
Park myoung hun
Seo jin won
Kim gi nam
Shūhei Nakata
Lee joung min
Jiwoo Animation
37 Yoshihiro Sugai
Yūki Morita
Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Hajime Yoshida
Taeko Oda
Ichirō Uno
Yoshiharu Shimizu
Ayako Satō
Mito Habakawa Mouse
38 Masaya Honda Toshinori Narita Hiroyuki Okuno Liu yun liu Retsu Ōkawara Wataru Hamamoto
Lu Xing Cheng
Tetsujin Dōga
39 Hideto Tanaka Takeru Ogiwara
Noriyuki Abe
Takeru Ogiwara Masayuki Kouda Ayano Kusunoki
40 Tōko Machida Yūichi Tanaka Yoshito Hata Naoki Takahashi
Kuniko Yano
Ryō Kiyohara
Hiroaki Kawaguchi
Ichirō Ogawa
Ichirō Hattori
Shin’ichi Suzuki
Ayako Satō
Yoshiharu Shimizu
Ichirō Uno
Wakana Isoyama
Hideyuki Kouda
drop
41 Matsushita Yukihiro Kaito Asakura Lee Sok-yun
Shin Hey Ran
Ichirō Uno
Kōji Yabuno
Taishi Kyunosato
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
42 Kō Shigenobu Kazuki Horiguchi Yōko Suzuki
Masayuki Kouda
Chiyuki Tanaka
Yoshiki Nozawa
Park myoung hun
Takahiro Fuji
Lee joung min
Jiwoo Animation
43 Masaya Honda Toshihiko Masuda
Hiroyuki Okuno
Nanako Shimazaki Zhang Shawei Kōji Yabuno Miki Sakamoto Poirot
44 Masahiro Ōkubo Ryōji Fujiwara Masayuki Īmura Sakurai Takurō
Akira Takeuchi
Toyoaki Fukusima
Masumi Hattori
Kenji Hattori
Ayako Satō
Ichirō Uno
Chiyuki Tanaka
Tomomi Satō Peace & Kindness
45 Kō Shigenobu Matsushita Yukihiro
Yoshihiro Sugai
Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Tetsurō Taira
Kōji Yabuno Mito Ichikawa Mouse
46 Kōjiro Nakamura Ken’ichi Imaizumi Yūjirō Abe Lee Shao Lei
Retsu Ōkawara
Shūhei Nakata Tetsujin Dōga
47 Masaya Honda Takeru Ogiwara Park myoung hun
Daisuke Tsumagari
Masayuki Kouda
Ayano Kusunoki
Lee joung min
Jiwoo Animation
48 Hideto Tanaka Toshihiko Masuda Naoki Horiuchi Kenji Hattori
Naoki Takahashi
Kuniko Yano
Hajime Yoshida
Hiroaki Kawaguchi
Ichirō Uno
Kōji Yabuno
Ayako Satō
Masaaki Higuchi drop
49 Tōko Machida Toshinori Narita Yūichirō Aoki
Masayuki Matsumoto
Shin Hey Ran
Lee Sok-yun
Ayako Satō
Ichirō Uno
Taishi Kyunosato
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
50 Masahiro Ōkubo Noriyuki Abe Chiyuki Tanaka Wataru Hamamoto