Boruto: Naruto Next Generations Episode 34

Title:” The Night of The Shooting Stars”
“Hoshi Furu Yoru”(星降る夜)

Original Air Date: 22nd November, 2017

Role Staff Name
Screenplay Kiyomune Miwa, Ukyō Kodachi
Storyboard・ Episode Director Seimei Kidokoro
Animation Supervisor Yoshiharu Shimizu, Yoshiki Nozawa, Yōko Suzuki, Retsu Ōkawara
Lay Out Supervisor Hiroto Tanaka
Key Animation Yoshiharu Shimizu, Hiromi Yoshinuma , Ai Mochida, Kyōko Matsubara, Kazuya Saito, Atsushi Ogata, Kyōhei Ōyabu, Kazuko Matsumura , Tamako Horiuchi, Yoshiki Nozawa, Kumiko Kawahara

drop, Artbasebam, Studio Sign

2nd Key Animation Kōji Yabuno, Hiroaki Imaki, Eri Taguchi

Chengpin Douga, MSJ Musashino Production Center, Studio Giants, Jiwoo

In-between Hiroko Tezuka

Pierrot Animation Room, Studio Sign, Chengpin Douga, MSJ Musashino Production Center

Digital Paint Pierrot D.A.R

D-Colors, Chengpin Douga, MSJ Musashino Production Center

Background Art Studio Loft
Kazuhiko Suzuki, Toshiko Abe, Yuka Kawamoto, Tetsuhiro Shimizu

Seoul Loft

Photography Pierrot D.A.R.
Mai Masuno, Nobuo Kimura, Kazuko Koyanagi, Sachie Ōji, Kaoru Nagasawa, Yūki Sakuraba, Ayaka Nakajo, Ayumi Sōta
CGI Effect Yusuke Hirooka, Ryō Ōhashi, Naomi Wada
In-between Check・In-between Reiko Yamada
Colour Model・Finishing Check Izumi Murasaki
Art Yoshifumi Ōzeki
Production Assistant Wataru Hamamoto