Boruto: Naruto Next Generations Episode 55

Title: “The Scientific Ninja Tool”
“Kagaku ningu”(科学忍具)

Original Air Date: 25th April, 2018

Role Staff Name
Screenplay Hideto Tanaka
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Hodaka Kuramoto
Animation Supervisor Daisuke Tsumagari
Assistant Animation Supervisor Retsu Ōkawara, Yoshiharu Shimizu
L/O supervisor Hiroto Tanaka
Key Animation Daisuke Tsumagari , Rinako Nishihara, Setsuko Umino, Hisato Kitada, Arisa Shima, Yoshifumi Miyaji, Rumi Abe, Ai Mochida, Tamako Horiuchi, Mari Saitō, Kazuya Saitō, Ūka Sagishima, Sei Yamaoka, Yamagata Kurika, Reiko Fujita, Tomoyuki Kameda

Wish, Ranko Nakabayashi, Wombat, ArtBaseBam

Ichirō Uno

2nd Key Animation Triple A, MSJ Musashino Production Center, µ, Ran Shan
In-between Pierrot Animation Room, Chengpin Dōga, Asahi Production, Triple A, µ,Reboot, R.I.C., MSJ Musashino Production Center
Digital Paint Pierrot D.A.R, Chengpin Dōga, MSJ Musashino Production, SDM, BEEP, Triple A, Vista, Reboot, µ, Shou men tang, R.I.C, Studio Gram
Photography Pierrot D.A.R.
Mai Masuno, Nobuo Kimura, Kazuko Koyanagi, Sachie Ōji, Kaoru Nagasawa, Yūki Sakuraba, Ayaka Nakajo, Ayumi Sōta
CGI Ryō Ōhashi, Yusuke Hirooka, Naomi Wada
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Izumi Murasaki
Art Saki Yamada
Production Assistant Shūhei Nakata