Boruto: Naruto Next Generations Episode 64

Title: “Rescuing Naruto!”
“ Naruto, dakkan!! “(ナルト、奪還!!)

Original Air Date: 5th July, 2018

Role Staff Name
Screenplay Hideto Tanaka
Storyboard Ken’ichi Imaizumi
Episode Director Masayuki Matsumoto
Chief Animation Supervisor Kōji Yabuno
Animation Supervisor Lee Joung kyung, Liu yun liu, Tang Yuan jian
L/O supervisor Hiroto Tanaka
Key Animation Jiwoo Animation
Lee Joung kyung, Park myoung hun, Kim yoon joung, Kim kyoung hwan, Seo Jin won, Ryu dong gyun, Kim eun jin, Kim nam hyeon, Park jin gwang, Back min kyoung, Hong da young, Shin Jae Hui, Lee su yeon

Hiroshi Yoneda, Yasunori Matsuki, Yoshiki Mizuno, Miyuki Karin, Liu yun liu, Cheng Zhen lei

Yoshiki Nozawa, Yoshiharu Shimizu

2nd Key Animation Tetsujin Dōga
In-between Jiwoo Animation, Tetsujin Dōga, Chengpin Douga, Pierrot Animation Room
Digital Paint Jiwoo Animation, Tetsujin Dōga, Chengpin Dōga, Pierrot D.A.R
Background Art Studio Loft
Kazuhiko Suzuki , Tsuyoshi Fukumoto, Hirotaka Kozaki
Photography Pierrot D.A.R.
Mai Masuno, Nobuo Kimura, Kazuko Koyanagi, Yūna Miyazaki, Chiharu Gantō, Kaoru Nagasawa, Tomoya Hirakawa, Mai Yamazawa, Ayumi Sōta
CGI Ryō Ōhashi, Yusuke Hirooka, Naomi Wada
In-between・In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Emi Hayakawa
Production Assistant Shūhei Nakata, Lee joung min, Katsuaki Sagawa, Masaru Yoshida
Production Cooperation Jiwoo Animation, Tetsujin Dōga