Boruto Episode Staff (Box 5)

Click on Episode number for full staff credit.

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Assistant Production Cooperation
71 Masaya Honda Toshirō Fujii Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi Yoshiharu Shimizu Kouki Yoshida Mouse
72 Atsushi Nishiyama Takeru Ogiwara
Yūta Suzuki
Masayuki Kouda
Daisuke Tsumagari
Ichirō Uno
Reiko Nozaki
Shūhei Nakata
73 Tōko Machida Matsushita Yukihiro Masayuki Matsumoto Retsu Ōkawara
Chiyuki Tanaka
Park myoung hun
Ayako Satō Takahiro Fuji
Lee joung min
Jiwoo Animation
74 Kō Shigenobu Toshihiko Masuda Yūichirō Aoki Naoki Takahashi
Lun He
Ichirō Hattori
Tang Yuan Jie
Cheng Liang
Liu yun liu
Yoshiharu Shimizu
Ichirō Uno
Taishi Kyūnosato Tetsujin Dōga
75 Masahiro Ōkubo Ryōji Fujiwara Ayumu Ono Sakurai Takurō
Masumi Hattori
Ayako Satō
Kōji Yabuno
Eri Taguchi
Takayuki Kumagai Peace & Kindness
76 Hideto Tanaka Matsushita Yukihiro Norihiko Nagahama Teruko Takeshima
Kazuyuki Ikai
Eri Taguchi
Yoshiharu Shimizu
Ichirō Uno
Katsutoshi Sueyoshi Dangun Pictures
77 Atsushi Nishiyama Yūjirō Abe Retsu Ōkawara
Kōji Yabuno
Daisuke Tsumagari
Eri Taguchi

Shin Hey Ran
Lee Seok Yun

Masayuki Kouda
Retsu Ōkawara
Kōji Yabuno
Ayano Kusunoki
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
78 Tōko Machida Toshihiko Masuda Taiki Nishimura Ichizō Kobayashi
Yuriko Takase
Masaki Kiryuu
Mami Hisamoto
Sueda Yuki
Yoshiharu Shimizu
Ayako Satō
Hiroaki Imaki
Ichirō Uno
Eri Taguchi
Ken’ichi Endō
Yasuyo Odajima
Hotline
79 Kō Shigenobu Takeru Ogiwara
Yūta Suzuki
Yūta Suzuki
Takeru Ogiwara
Park myoung hun
Daisuke Tsumagari
Kōji Yabuno Shūhei Nakata
Lee joung min
Jiwoo Animation
80 Masaya Honda Ken’ichi Imaizumi Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Ai Nakatani
Eri Taguchi
Kōji Yabuno
Hiroaki Imaki
Kouki Yoshida Mouse
81 Atsushi Nishiyama Matsushita Yukihiro Kaito Asakura Chiyuki Tanaka
Yoshiki Nozawa
Park myoung hun
Lee Joung Kyung
Chiyuki Tanaka Taishi Kyūnosato
Lee joung min
Jiwoo Animation
82 Hideto Tanaka Toshihiko Masuda Masayuki Matsumoto Tatsunori Inatsu
Shizuka Satō
Yasunari Nitta
Yuki Hamada
Ichirō Uno Shōhei Ōmori Zexcs
83 Tōko Machida Ken’ichi Imaizumi Yūta Suzuki
Yūichirō Aoki
Naoki Takahashi
Lun He

Jang Young Sun

Hiroaki Imaki
Momoko Nagakawa
Eri Taguchi

Ayako Satō Kensuke Ōnishi
Hideyuki Kouda
Song Min Jung
4tune
Hanjin Animation
84 Masahiro Ōkubo Yūjirō Abe Park myoung hun Retsu Ōkawara
Ichirō Uno
Hiroaki Imaki
Takahiro Fuji
Lee joung min
Jiwoo Animation
85 Masaya Honda Matsushita Yukihiro Norihiko Nagahama Teruko Takeshima
Kazuyuki Ikai

Momoko Nagakawa
Eri Taguchi

Kōji Yabuno Naoya Nishimoto Dangun Pictures
86 Kō Shigenobu Takeru Ogiwara
Yūta Suzuki
Lee Seok Yun
Kim Hyeon Ok
Hiroaki Imaki
Ichirō Uno
Taishi Kyūnosato
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
87 Hideto Tanaka Masayuki Kouda Masayuki Kouda
Retsu Ōkawara
Ayano Kusunoki
88 Atsushi Nishiyama Toshihiko Masuda Taiki Nishimura Ichizō Kobayashi
Yuriko Takase
Morikirō Hattori
Shin Rong Chun

Giga Production

Ichirō Uno
Ayako Satō
Ken’ichi Endō Hotline
89 Tōko Machida Kazuya Monma Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōji Yabuno Kouki Yoshida Mouse
90 Masahiro Ōkubo Ken’ichi Imaizumi Takeru Ogiwara Chiyuki Tanaka
Park myoung hun
Shūhei Nakata
Lee joung min
Jiwoo Animation
91 Masaya Honda Matsushita Yukihiro Kaito Asakura Retsu Ōkawara

Masayuki Fujita
Yukie Ishibashi
Masumi Hattori

Ichirō Uno Taishi Kyūnosato
Yū Kaneda
Studio A-Cat
92 Kō Shigenobu Toshihiko Masuda Yūjirō Abe Naoki Takahashi
Lun He
Ayako Satō Takahiro Fuji
Ichi Watanabe
Xu Peishan
4tune