Boruto: Naruto Next Generations Episode 74

Title: “The Enemy, Ino-Shika-Cho!”
“Teki wa Ino–Shika–Chō…!!”(敵は猪鹿蝶…!!)

Original Air Date: 20th September, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kō Shigenobu
Storyboard Toshihiko Masuda
Episode Director Yūichirō Aoki
Chief Animation Supervisor Yoshiharu Shimizu, Ichirō Uno
Animation Supervisor Naoki Takahashi, Lun He, Ichirō Hattori, Tang Yuan Jie, Cheng Liang, Liu yun liu
L/O supervisor Hiroto Tanaka
Key Animation Katsuhiro Takagi, Eri Taguchi, Hiromi Yoshinuma, Hideaki Ariga, Katsuji Matsumoto, Kiyomi Fukuda

Jūji Mizumura, Hiroaki Kawaguchi, Naoki Takahashi, Lun He, Mikihiko Andō, Akira Kinshō

Hiroshi Kuri, Miyuki Karin, Yasunori Matsuki, Yoshiki Mizuno, Hiroshi Yoneda, Liu yun liu

Art base bam

2nd Key Animation Studio Maskket, Zexcs, Chengpin Dōga, Studio Focus, Tetsujin Dōga
In-between Pierrot Animation Room

Chengpin Dōga, Studio Maskket, Tetsujin Dōga

Digital Paint Pierrot D.A.R

Chengpin Dōga, Studio Maskket, Tetsujin Dōga

Background Art Studio Wyeth
Yasuaki Aritō, Junko Araki, Reiko Okada, Noriyoshi Doi

PEEC Animation

CGI Yusuke Hirooka, Naomi Wada
In-between・In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Hiroko Ōtsuki
Art Aya Kadoguchi
Production Assistant Taishi Kyunosato
Production Cooperation Tetsujin Dōga