Boruto: Naruto Next Generations Episode 103

Title: “Migration Season”
“Watari no kisetsu”(渡りの季節)

Original Air Date: 21st April, 2019

Role Staff Name
Screenplay Masaya Honda
Storyboard Toshinori Narita, Masayuki Kouda
Episode Director Takeru Ogiwara
Animation Supervisor Ichirō Uno, Katsuhiro Takagi, Tatsuya Koyanagi, Yoshiki Nozawa, Yoshiharu Shimizu
Key Animation Katsuhiro Takagi, Tatsuya Koyanagi, Eri Taguchi, Ohajiki, Ai Mochida, Kiyomi Masuda, Miya Takaku, Miyuki Inoue, Hiromi Yoshinuma, Kyōko Matsubara, Kazuko Matsumura, Noboru Sasaki, Yusuke Adachi, Yoshiki Nozawa, Arisa Shima, Ūka Sagishima, Ryō Koyama, Daiki Ōta, Setsuko Umino, Masami Yamashita, Yasuko Miyazaki, Katsutoshi Kobayashi, Shin’ichi Īmura, Kumiko Kawahara

Revival

2nd Key Animation Itai Yamamichi, Shin’ya Matsuo, Kumiko Katō, Rinako Nishihara, Yoshiharu Shimizu, Hiroaki Imaki, Ayano Tada, Minami Sugimoto, Niniri Awahasu

Chengpin Dōga, Studio Focus, Triple A

In-between Pierrot Animation Room

Chengpin Dōga, Triple A, Revival

Photography Pierrot D.A.R.
Mai Masuno, Nobuo Kimura, Kazuko Koyanagi, Yūna Miyazaki, Chiharu Gantō, Kaoru Nagasawa, Tomoya Hirakawa, Mai Yamazawa, Ayumi Sōta
CGI Yusuke Hirooka, Naomi Wada
In-between・In-between Check Mitsuko Toshima, Yūka Katsuya, Hikaru Matsuzaka
Production Assistant Takahiro Fuji
Assistant Production Assistant Shūhei Nakata