Black Clover Opening and Ending Staff

Openings
OP 1
OP 2 V1 OP 2 V2
OP 3
OP 4
OP 5 V1 OP 5 V2
OP 6
OP 7
OP 8
OP 9
OP 10 V1 OP 10 V2
OP 11
Endings
ED 1
ED 2
ED 3
ED 4
ED 5
ED 6
ED 7
ED 8
ED 9
ED 10
ED 11

OPENING ANIMATION 1(Ep 2-13)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Yoshihiro Sugai
Animation Supervisor Itsuko Takeda
Animation Yoshihiro Sugai

Yūsuke Shimizu, Hideaki Ariga, Riku Saitō, Aoi Matsunaga, Ai Nakatani, Mami Tsubonoya, Ryōta Saito, Kōki Chūka, Yūhei Takahashi

In-between Yaeko Kodama, Yūka Katsuya, Fumie Kaneko, Akiko Ikeda, Shiori Ariga, Hikaru Matsuzaka, Ken Imaizumi, Masaru Miyazaki, Minami Shiba, Shiho Sugaya, Rina Suzuki

SEISHIN Quarity Animation Production

Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima, Makiko Yagihashi, Yuri Shimizu

SEISHIN Quarity Animation Production

Background Studio Easter
Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Image Direction Masashi Itō (Stereotype)
Motion Graphics Stereotype
Subtitle Design Ryōta Shinogi (Stereotype)

________________________________________

OPENING ANIMATION 2(Ep 14-19)

Role Staff Name
Storyboard Masashi Itō (Stereotype)
Unit Director Tatsuya Yoshihara
Animation Supervisor Itsuko Takeda
Animation Itsuko Takeda,Mifumi Tomita, Tatsuya Yoshihara
In-between Pierrot Animation Room
Yaeko Kodama, Yūka Katsuya, Fumie Kaneko, Akiko Ikeda, Hikaru Matsuzaka, Ken Imaizumi, Masaru Miyazaki, Minami Shiba,Kaori Matsushima, Shiho Sugaya, Rina Suzuki

SEISHIN Quarity Animation Production

Paint Aiko Shinohara, Emiko Onodera

Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima, Makiko Yagihashi, Yuri Shimizu

SEISHIN Quarity Animation Production

Background Studio Easter
Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Image Direction Masashi Itō(Stereotype)
Motion Graphics Stereotype
Masashi Itō, Junji Hikima, Atsushi Yamaoka
Subtitle Design, 2D Design Assistance Ryōta Shinogi (Stereotype)

3DCG Shitake Digital

________________________________________

OPENING ANIMATION 2(Ep 20-27)

Role Staff Name
Storyboard Masashi Itō (Stereotype)
Unit Director Tatsuya Yoshihara
Animation Supervisor Itsuko Takeda
Key Animation Itsuko Takeda, Makoto Shimojima

Mouse
Hirofumi Onodera, Eiichi Tokura, Ai Nakatani

2nd Key Animation Kouki Yoshida
In-between Pierrot Animation Room
Yaeko Kodama, Yūka Katsuya, Akiko Ikeda, Hikaru Matsuzaka, Kaori Matsushima, Minami Shiba

SEISHIN Quarity Animation Production

Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

SEISHIN Quarity Animation Production

In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Image Direction Masashi Itō(Stereotype)
Motion Graphics Stereotype
Masashi Itō, Junji Hikima, Atsushi Yamaoka
Subtitle Design, 2D Design Assistance Ryōta Shinogi (Stereotype)

________________________________________

OPENING ANIMATION3(Ep 28-39)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Takahito Sakazume
Animation Supervisor Toshiya Kōno
Key Animation Masumi Yoshida, Hahi, Kasen, Sute, Ren Onodera
2nd Key Animation Takahito Sakazume, Toshiya Kōno, Shun Enokido
In-between SEISHIN Quarity Animation Production
Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

SEISHIN Quarity Animation Production

In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Image Direction Masashi Itō (Stereotype)
Motion Graphics Stereotype
Masashi Itō, Junji Hikima, Atsushi Yamaoka
Subtitle Design・2D Design Cooperation Ryōta Shinogi (Stereotype)
Production Assistant Eri Yuasa, Sachio Fujita, Masano Yagi, Ōkura Chika

________________________________________

OPENING ANIMATION 4(Ep 40-51)

Role Staff Name
Storyboard Masashi Itō (Stereotype)
Unit Director Tomohisa Taguchi
Animation Supervisor Itsuko Takeda
Key Animation Isuta, Tōru Iwazawa, Kohei Shimazaki, Makoto Shimojima, Itsuko Takeda, Mifumi Tomita, Katsuyoshi Nakatsuru, Tokuyuki Matsutake, Tatsuya Miki, Tatsuya Yoshihara
2nd Key Animation SEISHIN Quarity Animation Production
In-between Pierrot Animation Room
Yaeko Kodama, Shiho Sugaya, Kaori Matsushima

SEISHIN Quarity Animation Production

Paint Aiko Shinohara

SEISHIN Quarity Animation Production

In-between Check Mitsuko Toshima
Background Studio Ester
Photography Tomoyuki Kunii (Studio Hibari)
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Image Direction Masashi Itō (Stereotype)
Motion Graphics Stereotype
Masashi Itō, Junji Hikima, Atsushi Yamaoka, Kenya Saikachi, Shūji Nagai
Subtitle Design・2D Design Cooperation Ryōta Shinogi (Stereotype)
Production Assistant Masano Yagi

——————————————-

OPENING ANIMATION 5(Ep 52-53)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Ayataka Tanemura
Chief Animation Supervisor Itsuko Takeda
Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Key Animation Ayataka Tanemura, Kōsei Takahashi, Ai Nakatani
2nd Key Animation Mouse
Yūsuke Shimizu, Aoi Matsunaga, Hideaki Ariga, Ryōta Saito, Hisae Osakabe, Kōki Chūka, Yūhei Takahashi, Aiya Hayashi, Kazuya Fujiwara, Shūta Katō, Tomoya Kōnosu
In-between・Paint Hansenmon
In-between Check Mitsuko Toshima
Background Studio Ester
Junko Shimizu, Maeda Yuki
Photography Tomoyuki Kunii (Studio Hibari)
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Image Direction Masashi Itō (Stereotype)
Motion Graphics/ Composite Stereotype
Masashi Itō, Junji Hikima, Atsushi Yamaoka, Kenya Saikachi, Shūji Nagai
Subtitle Design・2D Design Cooperation Ryōta Shinogi (Stereotype)
Production Assistant Tazumi Mukaiyama, Masano Yagi

———————————-

OPENING ANIMATION 5(Ep 54-64)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Ayataka Tanemura
Chief Animation Supervisor Itsuko Takeda
Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Key Animation Ayataka Tanemura, Kōsei Takahashi, Ai Nakatani

Tōru Iwazawa, Tamotsu Ogawa, Tomosato Hosokawa, Till, Gem

2nd Key Animation Mouse
Yūsuke Shimizu, Aoi Matsunaga, Hideaki Ariga, Ryōta Saito, Hisae Osakabe, Kōki Chūka, Yūhei Takahashi, Aiya Hayashi, Kazuya Fujiwara, Shūta Katō, Tomoya Kōnosu

SEISHIN Quarity Animation Production, Big Owl

In-between Pierrot Animation Room
Akiko Ikeda, Yūka Katsuya, Kaori Matsushima, Momoko Yamada

Hansenmon, Big Owl

Paint Hansenmon, Big Owl
In-between Check Mitsuko Toshima
Background Studio Ester
Junko Shimizu, Maeda Yuki
Photography Tomoyuki Kunii (Studio Hibari)
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Image Direction Masashi Itō (Stereotype)
Motion Graphics/ Composite Stereotype
Masashi Itō, Junji Hikima, Atsushi Yamaoka, Kenya Saikachi, Shūji Nagai
Subtitle Design・2D Design Cooperation Ryōta Shinogi (Stereotype)
Production Assistant Tazumi Mukaiyama, Masano Yagi

———————————-

OPENING ANIMATION 6(Ep 65-76)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Tatsuya Yoshihara
Animation Supervisor Itsuko Takeda
Key Animation Shunji Akasaka, Isuta, Tōru Iwazawa, Shun Enokido, Takahito Sakazume, Kohei Shimazaki, Makoto Shimojima, Toshiharu Sugie, Takaya Sunagawa, Hiroaki Nakamichi, Ryū Nakayama, Rin Mi, Tatsuya Yoshihara, Takuya Nishimichi, Gem, OnePeach, Till
2nd Key Animation Vista
In-between Rin Mi

SEISHIN Quarity Animation Production, Jiwoo Animation Production, Vista

Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

SEISHIN Quarity Animation Production, Jiwoo Animation Production, Vista

Background Art Studio Easter
Kurumu Suzuki, Yūta Sakashita, Daichi Asakura, Ren Sakiguchi, Takuya Hirata, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Tomoyuki Kunii
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Motion Graphics・Composite Masashi Itō (Stereotype)
Subtitle Design・2D Design Assistance Ryōta Shinogi (Stereotype)
Production Assistant Tatsuya Hayashi

———————————-

OPENING ANIMATION 7(Ep 77-)

Role Staff Name
Storyboard Masashi Itō (Stereotype)
Unit Director Masashi Itō, Ayataka Tanemura
Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Key Animation Isuta, Hidehiko Okano, Tamotsu Ogawa, Takuya Nishimichi, Kohei Shimazaki, Makoto Shimojima, Ayataka Tanemura, Rin Mi

Vista
Erisa Tomita

2nd Key Animation Fujio Inose, Liu Lanxi
In-between Rin Mi

Vista, Seishin Quarity Animation Production

Paint Pierrot D.A.R.
Seishin Quarity Animation Production, Jiwoo Animation Production, Vista
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari Photography Department
3DCG Shītake Digital
CG Director: Ryōta Maejima
CG Lead Animator: Otoshi Todaka
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeler: Kazuyuki Hirakawa
CG Production Manager: Megumi Mifune
3dCG Producer: Tōru Miyatake
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Motion Graphics・Composite Stereotype
Masashi Itō, Hironori Itō, Shūji Nagai, Yoshitaka Katsurada
Subtitle Design・2D Design Assistance Ryōta Shinogi (Stereotype)
Production Assistant Masano Yagi

———————————————-

OPENING ANIMATION 8(Ep 95-102)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director・Animation Supervisor Tōru Iwazawa
Key Animation Hidekazu Ebina, Toshiya Kōno, Ōzora Kondō, Takahito Sakazume, Umi Shibata, Mifumi Tomita, Yukina Kosaka, Rin Mi, Gem, Hahi, Hero, Till
2nd Key Animation Tōru Iwazawa, Kawamorita Elton Takumi

Vista, Revival

In-between Rin Mi

Jiwoo Animation Production, Seishin Quarity Animation Production, Vista, Revival

Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

Jiwoo Animation Production, Seishin Quarity Animation Production, Vista, Revival

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari Photography Department
3DCG Shītake Digital
CG Director: Ryōta Maejima
CG Lead Animator: Otoshi Todaka
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeler: Kazuyuki Hirakawa
CG Production Manager: Megumi Mifune
3dCG Producer: Tōru Miyatake
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Motion Graphics・Composite Stereotype
Masashi Itō
Subtitle Design Stereotype
Ryōta Shinogi
Production Assistant Enokida Takahiro

———————————————-

OPENING ANIMATION 9(Ep 103-)

Role Staff Name
Storyboard Stereotype
Masashi Itō, Akari Kojima
Unit Director Masashi Itō, Ayataka Tanemura
Animation Supervisor Itsuko Takeda
Key Animation Isuta, Tamotsu Ogawa, Takuya Nishimichi, Nakari, Rin Mi, Sinichirō Minami, Umi Wakaichi

Vista
Erisa Tomita

Jiwoo Animation Production
Park seong hwan*

2nd Key Animation Jiwoo Animation Production*
Kang min ji, Kim eun jin, Park jin gwang, Seo chae yeong, Shin jae hui, Lee su yeon, Hong da yeong, Hong seung mi

Sheishin Quarity Animation Production, Big Owl, Hanseonmon

In-between Rin Mi

Jiwoo Animation Production*
Kang mi ae, Kim tae hyung, Yun ji min

Seishin Quarity Animation Production, Big Owl, Revival, Vista, Hansenmon

Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

Jiwoo Animation Production*
Jeon su yeon, Park mi keoung

Seishin Quarity Animation Production, Revival, Vista, Hansenmon

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari Photography Department
3DCG Shītake Digital
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Motion Graphics・Composite Stereotype
Masashi Itō, Yūsaku Iwami, Shūji Nagai
Subtitle Design・2D Design Stereotype
Ryōta Shinogi
Production Assistant Miki Tokiwa, Choi in hye*

(*from Ep.104- Jiwoo Animation studio staff properly credited)
———————————————-

OPENING ANIMATION 10 V1(Ep 116-122)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Masashi Itō (Stereotype)
Animation Supervisor Itsuko Takeda
Key Animation Shiyūji Ueda, Ōzora Kondō, Takuya Nishimichi, Mifumi Tomita, Hiroaki Nakamichi, Nakari, Umi Wakaichi, Hahi
2nd Key Animation・In-between・Paint Sheishin Quarity Animation Production, Revival
Background Art Studio Easter
Maeda Yuki
3DCG Shītake Digital
Motion Graphics・3DCG・Composite Stereotype
Masashi Itō, Yūsaku Iwami, Shūji Nagai
Subtitle Design・ Typo Design Stereotype
Ryōta Shinogi, Youhei Kadoaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Production Assistant Enokida Takahiro

———————————————-

OPENING ANIMATION 10 V2(Ep 123-)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Masashi Itō (Stereotype)
Animation Supervisor Itsuko Takeda
Key Animation Isuta, Takuya Nishimichi, Mifumi Tomita, Hiroaki Nakamichi, Nakari, Rin Mi, Till, Gem

Vista
Erisa Tomita

2nd Key Animation Vista, Revival
In-between Mifumi Tomita, Rin Mi, Till, Gem

Pierrot Animation Room
Akiko Ikeda, Shiho Sugaya, Yaeko Kodama

Jiwoo Animation Production, Revival, Vista, Big Owl

Paint Aiko Shinohara

Pierrot D.A.R
Kimiko Kojima

Jiwoo Animation Production, Revival, Vista, Big Owl

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Maeda Yuki
3DCG Shītake Digital
Motion Graphics・3DCG・Composite Stereotype
Masashi Itō, Yūsaku Iwami, Shūji Nagai
Subtitle Design・ Typo Design Stereotype
Ryōta Shinogi, Youhei Kadoaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Production Assistant Miki Tokiwa

———————————————-

OPENING ANIMATION 11(Ep 129-)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Isuta
Animation Supervisor Itsuko Takeda, Isuta
Key Animation Shunji Akasaka, Isuta, Ōzora Kondō, Elton Takumi Kawamorita, Takuya Nishimichi, Nakari, Rin Mi, Tatsuya Yoshihara, Umi Wakaichi, Hahi, Till, Gem

Vista
Erisa Tomita

2nd Key Animation Vista
In-between Isuta, Tatsuya Yoshihara

Seishin Quarity Animation Production, Revival

Paint Isuta, Emiko Onodera

Seishin Quarity Animation Production, Revival

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari Photography Department
3DCG Shītake Digital
Motion Graphics Stereotype
Masashi Itō, Yūsaku Iwami
Subtitle Design・ Typo Design Stereotype
Ryōta Shinogi, Akari Kojima
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Emiko Onodera
Production Assistant Miki Tokiwa

———————————————-

ENDING ANIMATION 1(Ep 2-13)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director・Key Animation・Animation Supervisor Ryū Nakayama
2nd Key Animation Rie Ishige
In-between Akatsuki, Jiwoo Animation Production
Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima
Akatsuki, Jiwoo Animation Production
Colour Model・Finishing Check Emiko Onodera
Photography Tomoyuki Kunii (Studio Hibari)

________________________________________

ENDING ANIMATION 2(Ep 14-27)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director・Key Animation・Animation Supervisor Tokuyuki Matsutake
Colour Model・Finishing Check Emiko Onodera
In-between SEISHIN Quarity Animation Production
Paint Emiko Onodera

Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

SEISHIN Quarity Animation Production

————————————

ENDING ANIMATION 3(Ep 28-39)

Role Staff Name
Unit Director・Animation Shintarō Dōge
2nd Key Animation Jūji Mizumura
In-between Oh Production
Kazumi Nakatsu, Mei Yamamoto
Colour Model・Finishing Check Wakana Takeuchi
Paint drop
Back ground art Seiki Tamura
Photography Kumi Ohagi
Edit Keisuke Yanagi
Production manager Hideyuki Kouda
Ending Production cooperation drop

————————————

ENDING ANIMATION 4(Ep 40-51)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director・Animation Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
In-between Misuzu Ichinose, Asami Ishiura

Pierrot Animation Room
Yaeko Kodama, Kaori Matsushima, Rina Suzuki, Shiho Sugaya, Minami Shiba

SEISHIN Quarity Animation Production

Colour Model・Finishing Check Emiko Onodera
Paint Laiden Films, SEISHIN Quarity Animation Production
Back ground art Studio Easter
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Yasuyuki Suzuki

————————————————–

ENDING ANIMATION 5(Ep 52-63)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director・Animation Tatsuya Yoshihara
In-between Misuzu Ichinose, Asami Ishiura

Pierrot Animation Room
Yaeko Kodama, Masaru Miyazaki, Kaori Matsushima, Rina Suzuki

VISTA, Studio Palette, SEISHIN Quarity Animation Production, Revival

Tatsuya Yoshihara

Paint Studio Targe
Naoko Miyahara, Kota Hisashi , Junyuki Hatanaka

VISTA, SEISHIN Quarity Animation Production, Revival

In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Emiko Onodera
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii
Production Assistant Enokida Takahiro

————————————————–

ENDING ANIMATION 6(Ep 65-76)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Ayataka Tanemura
Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Key Animation Ayataka Tanemura, Karaage, Anima Lyon
In-between・Paint Seishin Quarity Animation Production, Akatsuki・Phoneix Animation
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Yuki Maeda
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Emiko Onodera
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii
Production Assistant Masano Yagi

————————————————–

ENDING ANIMATION 7(Ep 77-89)

Role Staff Name
Storyboard Tazumi Mukaiyama, Yoshihiro Sugai
Unit Director Tazumi Mukaiyama
Animation Supervisor・Key Animation Ai Nakatani
2nd KA Mouse
Yūsuke Shimizu
In-between・Paint Hansenmon
Background Art Studio Easter
Megumi Endō, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
In-between Check Mouse
Colour Model・Finishing Check Riku Saitō
Photography Studio Hibari Photography Department
Production Assistant Tazumi Mukaiyama
Production Cooperation Mouse

————————————————-

ENDING ANIMATION 8(Ep 90-102)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director・Key Animation Masashi Ōmura
Animation Supervisor Lun He
In-between Miho Shibuya, Shiori Ōno (Ep. 91-)

Studio Massket

Background Art Miyuki Miyamoto
Colour Model・Finishing Check Haruko Nobori, Fei He
Photography Ohagi
Edit Yusuke Yanagi
Production Assistant Hideyuki Kouda
Production Cooperation Geektoys

————————————————-

ENDING ANIMATION 9(Ep 103-116)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director Tatsuhiro Ariyoshi
Chief Animation Supervisor Rin Mi
Animation Tatsuhiro Ariyoshi, Kuniko
Photography・Edit Tatsuhiro Ariyoshi
Paint Tatsuhiro Ariyoshi, Kuniko, Minako, Haruka

————————————————-

ENDING ANIMATION 10(Ep 116-128)

Role Staff Name
Storyboard・Unit Director・Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Key Animation Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka, Tatsuya Yoshihara
2nd Key Animation・In-between Vista
Mika Iwata, Erisa Tomita, Seina Yoshino
Paint Akemi Soeda, Sae Izuda, Saya Miyazaki, Satomi Takahashi
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Harukaze Kaneko, Tomoyuki Kunii
Colour Model・Finishing Check Emiko Onodera
Photography Ohagi
In-between Check Mitsuko Toshima
Production Assistant Sakura Nonaka

————————————————-

ENDING ANIMATION 11(Ep 129-)

Role Staff Name
Supervisor・Illustration・Storyboard Naoya Sanuki
Assistant Unit Director・Colour Model・Finishing Check・Photography Wakana Isoyama
Animation Supervisor Lun He
Key Animation Lun He, Sugako Ishii
In-between Shiori Ōno, Miho Shibuya

Studio Massket

Paint Yūka Tanimoto, Aya Yuki, Wakana Isoyama

Studio Massket

Composite・Edit Kazuhiro Takeuchi
Production Assistant Hideyuki Kouda
Production Cooperation Geektoys

————————————————-
Factoid:

  • Ryū Nakayama solo ED 1

—————–
OP 6 break down from Tatsuya Yoshihara

Staff Name Cut Number Remark
Tatsuya Yoshihara 1-13 Parts before BC Logo (C-14)
Toshiharu Sugie 15 Nero Flying
Takuya Nishimichi 16-21 Asta, Yuno & hands (with Stereotype)
Makoto Shimojima 22-23 Pendant (with Stereotype)& Castle
Tōru Iwazawa 24 Sis Fugoleon
Shunji Akasaka 25,26,28 Group shot, Luck, Noelle etc
Kohei Shimazaki 29,30,32 King and following group shot
Rin Mi 31
Till 33,34 Crystal, Magna team
Onepeach 35,36 Asta swing sword
Gem 37-40 Asta vs Magna
Takahito Sakazume 41,42 Krisch & Mimosa
Rin Mi 43, 44 Asta team lip sync (Sa-yo-na-ra)
Hiroaki Nakamichi 45,46 Zora Ideale & father
Onepeach 47 Luck running
Shun Enokido 48,49 Fire water effect
Ryū Nakayama 50 Puli Angel & Klaus
Isuta 51 beam cuts rock & water
Till 52,53 Noelle spell
Takaya Sunagawa 54,55 Yuno & Langris’s face
Rin Mi 56, 59(last) Finral & group
Gem 58 Langris part at end