Black Clover Episode Staff (Year-1)

Click on Episode number for full staff credit.

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Assistant Production Cooperation
1 Kazuyuki Fudeyasu Tatsuya Yoshihara Makoto Shimojima
Mifumi Tomita
Kazuya Saitō
Kōsei Takahashi
Ikuko Matsushita
Itsuko Takeda
Chika Ōkura
2 Makoto Shimojima
Kazuya Saitō
Yoshiko Nakajima
Shunji Akasaka
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Takaya Sunagawa
Asa Endō
Masano Yagi
3 Matsushita Yukihiro Akira Shimizu Naoki Takahashi
Masashi Ōmura
Kazuyuki Ikai
Kuniko Yano
Ikuko Matsushita
Mifumi Tomita
Wakana Isoyama​ drop
4 Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Tazumi Mukaiyama​ Mouse
5 Matsushita Yukihiro Takeyuki Sadohara Masumi Hattori
Ippei Masui
J-Cube
Chiaki Satō
Itsuko Takeda
Uchinomiya Kōki​ Magicbus
6 Tasuku Aku Yūji Tokuno Makoto Shimojima
Itsuko Takeda
Kumiko Tokunaga
Satoru Shiraishi
Jiwoo Animation
Shunji Akasaka
Takaya Sunagawa
Makoto Shimojima
Chika Ōkura
7 Matsushita Yukihiro Yoshizō Tsuda Konomi Sakurai
Yūki Kitajima
Kōsei Takahashi
Shunji Akasaka
Arisa Samata Rising Force
8 Kazuo Miyake Shintarō Itoga Mifumi Tomita
Miho Sekimoto
Yoshihiro Sugai
Hanjin Animation
Shunji Akasaka
Takaya Sunagawa
Masano Yagi
9 Matsushita Yukihiro Rokō Ogiwara Naoki Takahashi
Masashi Ōmura
Shin’ichi Suzuki
Itsuko Takeda Wakana Isoyama​ drop
10 Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama​ Mouse
11 Matsushita Yukihiro Yoshito Hata J-Cube Shunji Akasaka
Takaya Sunagawa
Itsuko Takeda
Uchinomiya Kōki
Kanta Sugawara​
Magicbus
12 Takashi Asami Tomoyuki Abe Makoto Shimojima Takashi Toda Digital Network Animations
13 Kazuo Miyake Matsuo Asami Taeko Ōgi
Takeshi Yamamura
Satoru Shiraishi
Etsushi Mori
Reiko Nozaki
Makoto Shimojima
Itsuko Takeda
Kōsei Takahashi
Kōichi Nishiyama Amo
14 Yasuyuki Honda Yoshizō Tsuda Konomi Sakurai
Yūki Kitajima
Kōsei Takahashi
Shunji Akasaka
Arisa Samata Rising Force
15 Matsushita Yukihiro Rokō Ogiwara Naoki Takahashi
Masashi Ōmura
Makoto Shimojima
Itsuko Takeda
Wakana Isoyama​ drop
16 Hirotsugu Kawasaki Daisuke Chiba Yukiko Iwata
Hajime Yoshida
Shin’ya Takahashi
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Yoshiki Shindō Peacock
17 Tatsuya Yoshihara Makoto Shimojima
Sinichirō Minami
Aki Kuki
Tatsuya Yoshihara

Jiwoo Animation Production

Wang Min(A.H)
Li Qing(A.H)

Itsuko Takeda Chika Ōkura
18 Yūzō Satō Ken’ichi Maejima Keizō Shimizu
Shin’ichi Suzuki
Kentoku Tsukuma
Shin Hyung Sik
Kim Jin Young
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Shunpei Tahara Magicbus
19 Kazuo Miyake Yūji Tokuno Mifumi Tomita
Miho Sekimoto
Takuya Nishimichi
Reiko Nozaki
Hanjin Animation
Kōsei Takahashi Masano Yagi
20 Matsushita Yukihiro Matsuo Asami Satoru Shiraishi
Yumiko Kinoshita
Etsushi Mori
Masumi Hattori
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Kōichi Nishiyama Amo
21 Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
22 Matsushita Yukihiro Rokō Ogiwara Naoki Takahashi
Masashi Ōmura
Kuniko Yano
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Wakana Isoyama​ drop
23 Kazuo Miyake Yoshizō Tsuda Konomi Sakurai
Yūki Kitajima
Itsuko Takeda
Ikuko Matsushita
Arisa Samata Rising Force
24 Hirotsugu Kawasaki Daisuke Chiba
Seiji Morita
Kaoru Maehara
Yukiko Iwata
Katsu Yoshioka
Kento Wada
Hajime Yoshida
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Fukutarō Hattori Peacock
25 Yoshihisa Iida Akira Shimizu Keizō Shimizu
Shin’ichi Suzuki
Keiko Yamamoto
Shin Hyung Sik
Ikuko Matsushita
Kōsei Takahashi
Shunpei Tahara Magicbus
26 Kazuo Miyake Matsuo Asami Satoru Shiraishi
Yumiko Kinoshita
Etsushi Mori
Masumi Hattori
Taeko Ōgi
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Kōichi Nishiyama Amo
27 Tazumi Mukaiyama Makoto Shimojima
Mifumi Tomita

Lee jong kyong (Jiwoo)
Itsuko Takeda Chika Ōkura
28 Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
29 Tatsuya Yoshihara Yūji Tokuno Makoto Shimojima
Hanjin Animation
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Enokida Takahiro
Masano Yagi
Chika Ōkura
Eri Ewasa
30 Katō Kan’ichi Yoshihisa Iida Kenta Katase Naoki Takahashi
Kuniko Yano
Hiroaki Kawaguchi
Ichirō Hattori
Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Itsuko Takeda
Ikuko Matsushita
Hideyuki Kouda
Kouki Yoshida
drop
Mouse
31 Matsushita Yukihiro Yoshizō Tsuda Konomi Sakurai
Yūki Kitajima
Sayuri Sakimoto Arisa Samata Rising Force
32 Kazuo Miyake Toshihiro Maeya Keizō Shimizu
Keiko Yamamoto
Shin’ichi Suzuki
Hiroaki Kawaguchi
Ippei Masui
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Shunpei Tahara Magicbus
33 Toshihiko Masuda Matsuo Asami Satoru Shiraishi
Etsushi Mori
Yumiko Kinoshita
Taeko Ōgi
Tomoka Mizusawa
Masumi Hattori
Sayuri Sakimoto Kōichi Nishiyama Amo
34 Taisuke Mamoru Daisuke Chiba Hajime Yoshida
Kento Wada
Makoto Shinjō
Yūka Yoshioka
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Fukutarō Hattori Peacock
35 Hirotsugu Kawasaki Akira Shimizu Makoto Shimojima
Kazuya Saito

A.H. Movie Prod.
Jiwoo Animation

Sayuri Sakimoto Masano Yagi
Miki Tokiwa
36 Kazuyuki Fudeyasu Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
37 Matsushita Yukihiro Yoshihiro Sugai Mifumi Tomita
Kazuyuki Ikai
Satoru Shiraishi
Noriko Otake

Hanjin Animation

Itsuko Takeda
Sayuri Sakimoto
Tatsuya Hayashi
Chika Ōkura
38 Katō Kan’ichi Kazuo Miyake Tazumi Mukaiyama Li Qing
Kōsei Takahashi
Naoki Takahashi
Masashi Ōmura
Lun He
Ichirō Hattori

Katsuyoshi Nakatsuru
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Kouki Yoshida Mouse
drop
Evergreen
39 Jun Kamiya Yoshizō Tsuda Konomi Sakurai
Yūki Kitajima
Sayuri Sakimoto Arisa Samata Rising Force
40 Kazuyuki Fudeyasu Taisuke Mamoru Shigeki Awai Hajime Yoshida
Motohide Nishimura
Yang Tong Zheng
Kōsei Takahashi Fukutarō Hattori Peacock
41 Matsushita Yukihiro Toshihiro Maeya Keizō Shimizu
Keiko Yamamoto
Shin’ichi Suzuki
Yukari Kobayashi
Sayuri Sakimoto Jun Iwanaka Magicbus
42 Katō Kan’ichi Jun Kamiya Matsuo Asami Makoto Shimojima
Kazuyuki Ikai

Jiwoo Animation

Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Enokida Takahiro
43 Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
44 Kazuyuki Fudeyasu Hirotsugu Kawasaki Akira Shimizu Shirō Kudaka
Satoru Shiraishi
Miho Sekimoto
Mifumi Tomita
Sinichirō Minami

Evergreen
Yu Jian
Li Qing
Du Weifeng

A.H. Movie Prod.

Sayuri Sakimoto Miki Tokiwa
Masano Yagi
45 Katō Kan’ichi Kazuo Miyake Jin Heung Deok Konomi Sakurai
Kazushi Matsumoto
Kazuharu Tada
Tamago Meshikake

Jumondō Seoul

Nobuo Takagi Jumondō
46 Kazuyuki Fudeyasu Yoshihisa Iida Yoshizō Tsuda Yūki Kitajima
Konomi Sakurai

Katsuyoshi Nakatsuru

Kōsei Takahashi Toshiya Kondō Rising Force
47 Matsushita Yukihiro Tazumi Mukaiyama​ Makoto Shimojima
Yoshiko Nakajima

drop
Masashi Ōmura

Hanjin Animation

Itsuko Takeda
Sayuri Sakimoto
Tatsuya Hayashi
48 Katō Kan’ichi Jun Kamiya Daisuke Chiba Hajime Yoshida
Yukiko Iwata
Fukutarō Hattori Peacock
49 Hirotsugu Kawasaki
Tatsuya Yoshihara
Toshihiro Maeya Keizō Shimizu
Shin’ichi Suzuki
Keiko Yamamoto
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Masayuki Koshirai Magicbus
50 Kazuyuki Fudeyasu Masayuki Takahashi Matsuo Asami Mifumi Tomita
Satoru Shiraishi
Sinichirō Minami

Jiwoo
Evergreen

Sayuri Sakimoto Enokida Takahiro
51 Matsushita Yukihiro Yūsuke Onoda
Yoshihiro Sugai
Evergreen
Yu Jian
Li Qing

Min Hyeon Sook
Shigeki Awai

Kouki Yoshida
Naoki Aihara
Ken’ichi Endō
Mouse
Evergreen
Hotline