Black Clover Episode 1

Page 1:”Asta and Yuno”
“Asuta to Yuno” (アスタとユノ)

Original Air Date: 03rd October, 2017

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard・Episode Director Tatsuya Yoshihara
Assistant Episode Director Yūji Tokuno
Chief Animation Supervisor Ikuko Matsushita, Itsuko Takeda
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Mifumi Tomita, Kazuya Saito, Kōsei Takahashi
Assistant Animation Supervisor Shunji Akasaka, Takaya Sunagawa
Key Animation Makoto Shimojima, Masahiro Sasaki, Yoshihiro Sugai, Kazuya Saito, Yūta Itō, Takaya Sunagawa, Emiko Kataoka, Akira Wakabayashi,Hiroyuki Kamura, Katsuyoshi Nakatsuru, Tatsuya Yoshihara, Kazuyuki Kuroiwa, Shunji Akasaka, Toshiya Kōno, Yūsuke Kawakami, Mifumi Tomita, Tamotsu Ogawa, Tomosato Hoshokawa, Kiyomi Masuda, Kyōko Matsubara, Noriko Ōtake

VISTA
Erisa Tomita

B.S.P.
Lee Myung Jin

ANIHOUSE SUN

2nd Key Animation Fujio Inose, Kenshin Aruga, Michiko Uno, Yūichi Kondō, Ai Mochida,Makoto Shiokawa,Yoo Nan hee, Sunju Nukumizu

B.S.P.
Yūya Sawaguchi, Narumi Obama

Triple A, drop, SEISHIN Quarity Animation Production

In-between Yaeko Kodama, Yūka Katsutani, Fumie Kaneko, Manami Sugimoto, Shiori Ariga, Kōsei Matsuzaka, Kaori Matsushima, Ken Imaizumi, Suguru Miyazaki, Shiho Sugaya, Rina Suzuki

Vista, B.S.P. Overseas department, Triple A, Anihouse sun, Akatsuki, Candy Box, Jiwoo Animation, SEISHIN Quarity Animation Production, reboot

Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima, Makiko Yagihashi, Yuri Shimizu

VISTA, B.S.P Overseas dept., Triple A, ANIHOUSE SUN,
JIWOO Animation Production, SEISHIN Quarity Animation Production, reboot, Grain, Studio Targe, Akatsuki

Background Studio Easter
Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Mari Sawatani, Emi Haraguchi, Miyuki Shimura, Ren Sakiguchi, Mari Ishikawa, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada
CGI Shītake
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeler:Yuichi Inoue, Mari Yamanaka, Risa Tamaki, Yū Ishii
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Yamasaki Kanako
Art Yuki Maeda
Production Assistant Chika Ōkura

—————————————————————————
Factiod:

  • Episode 01 has 372 cuts.
  • Takaya Sunagawa’s part

  • Shunji Akasaka’s part

  • Yūsuke Kawakami’s part