Black Clover Episode 19

Title: “Destruction and Salvation”
“Hōkai to Kyūsai”(崩壊と救済)

Original Air Date: 13th February, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Kazuo Miyake
Episode Director Yūji Tokuno
Chief Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Animation Supervisor Mifumi Tomita, Miho Sekimoto, Takuya Nishimichi, Reiko Nozaki, Hanjin Animation
Petit Clover Animation Kumiko Tokunaga
Key Animation Isuta, Mika Saitō, Michio Satō, Reiko Nozaki, Kiyomi Masuda, Hiroshi Matsumoto

Production Reed
Kyōhei Oyabu

Vista
Erisa Tomita

Artbasebam, K-Production, Hanjin Animation, Focus Animation

2nd Key Animation Nami Hayashi

Vista, Akatsuki・Phoenix Animation, Hansenmon, Revival, SEISHIN Quarity Animation Production

In-between Vista, Akatsuki・Phoenix Animation, Hansenmon, Ltd., Revival, SEISHIN Quarity Animation Production. Hanjin Animation
Paint Pierrot D.A.R
Kimiko Kojima

Vista, Akatsuki・Phoenix Animation, Hansenmon, Ltd., Revival, SEISHIN Quarity Animation Production. Hanjin Animation

Background Art Studio Easter
Yuki Maeda

Studio Touch
Park Su Hun, Kwon Mi Jung, Lee Ho Yeun, Han Young Ju, Kang Song Yi, Kil Se Jeong, Sung Tae Hyun, Kim Eun Kyung, Kim Ji Sun

Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada, Ayumu Mukaibō , Eiko Hiramoto, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller: Tadao Kin, Yūichi Inoue, Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Yamasaki Kanako
Production Assistant Masano Yagi

————————————–
Factiod:
Isuta’s Part