Black Clover Episode 2

Page 2:”The Boy’s Vow”
“Shōnen no Chikai” (少年の誓い)

Original Air Date: 10th October, 2017

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard・Episode Director Tatsuya Yoshihara
Chief Animation Supervisor Shunji Akasaka, Takaya Sunagawa
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Kazuya Saito, Yoshiko Nakajima, Shunji Akasaka, Takaya Sunagawa
Key Animation Kukiko Sadakata, Takuya Nishimichi, Tatsuya Yoshihara, Yusuke Kawakami, Isuta, Daisuke Hatsumi, Ogawa Tamotsu, Shunji Akasaka

Jiwoo Animation Production, Mico Animation

2nd Key Animation Fujio Inose, Yūichi Kondō, Nami Hayashi, Ai Mochida, Kenta Fujimaki, Hanako Imai, Makoto Shiokawa

MSJ Musashino Production Center, SEISHIN Quarity Animation Production

In-between Yaeko Kodama, Yūka Katsuya, Akiko Ikeda, Manami Sugimoto, Shiori Ariga, Hikaru Matsuzaka, Kaori Matsushima

Daisuke Hatsumi

SEISHIN Quarity Animation Production, Jiwoo Animation Production, MSJ Musashino Production Center

Paint Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima, Makiko Yagihashi, Yuri Shimizu

Daisuke Hatsumi

SEISHIN Quarity Animation Production, Jiwoo Animation Production, MSJ Musashino Production Center

Background Studio Easter
Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Mari Sawatani, Emi Haraguchi, Ren Sakiguchi, Maeda Yuki

Moa Studio
Lee Seung Hyeon, Lee Sang Hyeon, Kim Eun Hee, Yoo Sang Ha, Kim Soon Ja

Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yasushi Kimura, Naoto Inaba, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa, Shōtarō Suehiro, Daisuke Chiba

Studio Hibari
Tomoyuki Kunii

CGI Shītake
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeler:Yuichi Inoue, Mari Yamanaka
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima
Production Assistant Asa Endō, Masano Yagi

——————————————
Factoid:

  • Daisuke Hatsumi& Isuta’s cuts

  • Yūsuke Kawakami’s part

  • Tatsuya Yoshihara’s part (Cut No.164)

  • Tatsuya Yoshihara’s part (Cut No.165-166)