Black Clover Episode 20

Page 20: “Assembly at the Royal Capital”
“Ōto Shūketsu”(王都集結)

Original Air Date: 20th February, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Matsuo Asami
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Satoru Shiraishi, Yumiko Kinoshita, Etsushi Mori, Masumi Hattori
Petit Clover Animation Kumiko Tokunaga
Key Animation Yūji Wada, Reiko Nozaki, Tokushō Takahashi, Ryō Nagashima, Tetsuya Satō, Hironori Sawada, Shijō Yukimasa, Kōichi Kamata, Takumi Inagaki, Arisa Shima, Keiji Shigesawa, Hiroichi Hayami, Kenji Takeguchi
2nd Key Animation Shunsuke Itai, Tomoka Mizusawa

Artbasebam, Big Bang, Studio Victory, Studio Gimlet, G & G Direction, Gantaku Animation, T.A.P, Mouse

In-between・Paint Trycell, Gantaku Animation, T.A.P
Background Art Studio Easter
Yuki Maeda

Studio Touch
Park Su Hun, Kwon Mi Jung, Lee Ho Yeun, Han Young Ju, Kang Song Yi, Kil Se Jeong, Sung Tae Hyun, Kim Eun Kyung, Kim Ji Sun

Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara,Naoto Inaba, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa, Daisuke Chiba

Studio Hibari
Tomoyuki Kunii

CGI Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Kyōhei Kobayashi, Otoshi Todaka
CG Modeller: Tadao Kin, Yūichi Inoue, Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Hiroshi Kuri
Colour Model・Finishing Check Erina Tanaka
Production Assistant Kōichi Nishiyama
Production Cooperation Amo