Black Clover Episode 21

Page 21: “Capital Riot”
“Ōto Sōran”(王都騒乱)

Original Air Date: 27th February, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard・Episode Director Ayataka Tanemura
Chief Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Animation Supervisor Kōsei Takahashi, Eiichi Tokura
Petit Clover Animation Kumiko Tokunaga
Key Animation Eiichi Tokura, Nobuharu Ishido, Yūji Nakao, Midori Matsumoto, Junko Matsushita, Ai Nakatani, Aoi Matsunaga

Hirofumi Onodera, Hiroyuki Moriguchi, Seren Fujii

2nd Key Animation Mouse
Hideaki Ariga, Yūsuke Shimizu, Hisae Osakabe, Kōki Chūka, Shūko Hirano, Mami Tsubonoya, Chiharu Maeno

Fuki Kurihara, Kenji Hashimoto, Sachi Takahashi, Shiori Nagata, Toratarō Tsuchida, Yūji Yamamoto, Tsukui Nishiki

Hansenmon, Ltd., Big Owl, J & K Corporation

In-between・Digital Paint Hansenmon, Ltd., Big Owl, J & K Corporation, T.A.P., Giga Production
Background Art Studio Easter
Yuki Maeda

Studio Touch
Park Su Hun, Kwon Mi Jung, Lee Ho Yeun, Han Young Ju, Kang Song Yi, Kil Se Jeong, Sung Tae Hyun, Kim Eun Kyung, Kim Ji Sun

Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada, Ayumu Mukaibō , Eiko Hiramoto, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller: Tadao Kin, Yūichi Inoue, Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Riku Saitō
Colour Model・Finishing Check Masato Sasaki
Production Assistant Tazumi Mukaiyama
Production Cooperation Mouse