Black Clover Episode 23

Page 23: “The Crimson Lion King”
“Guren no shishiō”(紅蓮の獅子王)

Original Air Date: 13th March, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Kazuo Miyake
Episode Director Yoshizō Tsuda
Chief Animation Supervisor Itsuko Takeda, Ikuko Matsushita
Animation Supervisor Konomi Sakurai, Yūki Kitajima
Action Animation supervisor Tōru Iwazawa
Petit Clover Animation Kumiko Tokunaga
Key Animation Rising Force
Yūki Kitajima, Sayuri Ehara, Kyōko Yamane, Ayako Sakamoto, Tomohiro Kametani, Tatsuya Ikeda

Nobumichi Kawamura

2nd Key Animation Jumondō, Revival, B.S.P, Hansenmon, Akatsuki・Phoenix Animation
In-between Rising Force
Chen Jiao, Mai Shēn, Mieryō Hirase

Jumondō, Revival, B.S.P, Hansenmon, Akatsuki・Phoenix Animation

Paint Rising Force
Riko Suzuki, Yurie Matsuura

Jumondō, Revival, B.S.P, Hansenmon, Akatsuki・Phoenix Animation

Background Art Studio Easter
Yuki Maeda

Studio Touch
Park Su Hun, Kwon Mi Jung, Lee Ho Yeun, Han Young Ju, Kang Song Yi, Kil Se Jeong, Sung Tae Hyun, Kim Jeong Hwan, Kim Eun Kyung

Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada, Ayumu Mukaibō , Eiko Hiramoto, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller: Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Kaoru Suzaki
Colour Model・Finishing Check Yurie Matsuura
Production Assistant Arisa Samata
Production Cooperation Rising Force

———————–
Factiod:
Action animation supervision by Tōru Iwazawa