Black Clover Episode 28

Page 28: “The One I’ve Set My Heart On”
“Kokoro ni Kimeta Hito”(心に決めた人)

Original Air Date: 17th April, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard ・Episode Director Ayataka Tanemura
Chief Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Animation Supervisor Kōsei Takahashi, Eiichi Tokura
Petit Clover Animation Kumiko Tokunaga
Key Animation Ayataka Tanemura, Ai Nakatani , Hiroyuki Moriguchi, Shōtarō Tani, Hirofumi Onodera, Nobuharu Ishido, Sachi Takahashi, Midori Matsumoto
2nd Key Animation Mouse
Yūsuke Shimizu, Hideaki Ariga, Aoi Matsunaga, Mami Tsubonoya, Ryōta Saito, Hisae Osakabe, Kōki Chūka, Chiharu Maeno, Shūko Hirano, Yūhei Takahashi, Seren Fujii, Aiya Hayashi, Kazuya Fujiwara, Shūta Katō, Tomoya Kōnosu

Hansenmon, Big Owl

In-between・Paint Hansenmon, Big Owl
Background Art Studio Easter
Maeda Yuki

Studio Touch
Park Su Hun, Kwon Mi Jung, Lee Ho Yeun, Han Young Ju, Kang Song Yi, Kil Se Jeong, Sung Tae Hyun

Photography Stuidio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara,Naoto Inaba, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa, Shōtarō Suehiro, Daisuke Chiba

Studio Hibari
Tomoyuki Kunii

3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Riku Saitō
Colour Model・Finishing Check Masato Sasaki
Production Assistant Tazumi Mukaiyama
Production Cooperation Mouse