Black Clover Episode 29

Page 29: “Path”
“Michi”(道)

Original Air Date: 24th April, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Tatsuya Yoshihara
Episode Director Yūji Tokuno
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Hanjin Animation
Petit Clover Animation Kumiko Tokunaga
Key Animation Hanjin Animation
2nd Key Animation Studio Sign
Arisa Itō

Nami Hayashi

Akatsuki・Phoenix Animation, Focus Animation

In-between Akatsuki・Phoenix Animation, Focus Animation
Paint Akatsuki・Phoenix Animation, Focus Animation

Pierrot D.A.R
Masako Yagihashi

Background Art Studio Easter
Maeda Yuki

Studio Touch
Park Su Hun, Kwon Mi Jung, Lee Ho Yeun, Han Young Ju, Kang Song Yi, Kil Se Jeong,Sung Tae Hyun

Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada, Yūka Takehana, Ayumu Mukaibō, Eiko Hiramoto, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima (Pierrot D.A.R)
Production Assistant Enokida Takahiro, Masano Yagi, Chika Ōkura, Eri Yuasa