Black Clover Episode 34

Page 34: “Light Magic VS Dark Magic”
“Hikari Mahō VS Yami Mahō”(光魔法VS闇魔法)

Original Air Date: 29th May, 2018

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Taisuke Mamoru
Episode Director Daisuke Chiba
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Hajime Yoshida, Kento Wada, Makoto Shinjō, Yūka Yoshioka
Action Animation Supervisor Tōru Iwazawa
Key Animation Yoshiyuki Kikuchi, Yūya Kishi, Toshio Mori, Shigeki Awai, Yūka Yoshioka, Makoto Shinjō, Takao Ozone, Yūji Nakao, Kento Wada, Yoshihiro Sugai, Nobuhiro Kashiwagi, Yōko Īzuka, Tatsuya Miki *

Artbasebam, Gantaku Animation, Revival, Seven Seas

2nd Key Animation・In-between Revival, Seven Seas, grain, Gantaku Animation, Hansenmon
Paint Takayuki Kuroyanagi, Sayaka Koike, Ai Murakami, Cai Fengru

Revival, Seven Seas, grain, Gantaku Animation, Hansenmon

Background Art Studio Easter
Yōko Nurumizu, Sachie Kitazume, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara,Naoto Inaba, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa, Shōtarō Suehiro, Daisuke Chiba

Studio Hibari
Tomoyuki Kunii

3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Takayuki Kuroyanagi
Colour Model・Finishing Check Tsuyoshi Okano
Production Assistant Fukutarō Hattori
Production Cooperation Peacock

—————————————–
Factiod:

  • Episode 34 had ~467 cuts
  • *Tatsuya Miki uncredited: