Black Clover Episode 35

Page 35: “The Light of Judgement”
“Sabaki no Hikari”(裁きの光)

Original Air Date: 5th June, 2018

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Hirotsugu Kawasaki
Episode Director Akira Shimizu
Chief Animation Supervisor Sayuri Sakimoto
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Kazuya Saito
Akatsuki・Phoenix Animation, Jiwoo Animation Production
Action Animation Supervisor Tōru Iwazawa, Tatsuya Yoshihara, Katsuyoshi Nakatsuru
Petit Clover Animation supervisor Kumiko Tokunaga
Key Animation Ogawa Tamotsu, Yūsuke Kawakami, Yukina Kosaka, Shōta Goshosono, Kohei Shimazaki, Makoto Shimojima, Mifumi Tomita, Nami Hayashi, Hiroshi Matsumoto, Ai Mochida, Tatsuya Miki, Tatsuya Yoshihara, Hiroki Koneda

Vista
Erisa Tomita

Jiwoo Animation Production, Focus Animation

2nd Key Animation Akatsuki・Phoenix Animation, Asahi Productions, Vista, T.A.P, R.I.C, Revival, Seishin Quarity Animation Production
In-between Akatsuki・Phoenix Animation, TripleA, Vista, T.A.P, R.I.C, Revival, Seishin Quarity Animation Production, Jiwoo Animation Production
Paint Akatsuki・Phoenix Animation, TripleA, Vista, T.A.P, R.I.C, Revival, Seishin Quarity Animation Production, Jiwoo Animation Production

Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

Background Art Studio Easter
Akiko Manabe, Yōko Nurumizu, Sachie Kitazume, Mari Sawatani, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada, Yūka Takehana, Ayumu Mukaibō, Eiko Hiramoto, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Yamasaki Kanako
Production Assistant Masano Yagi, Miki Tokiwa

—————————————–
Factiod: