Black Clover Episode 36

Page 36: “Three Eyes”
“Mittsu no Me”(三つの眼)

Original Air Date: 12th June, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard・Episode Director Ayataka Tanemura
Chief Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Animation Supervisor Kōsei Takahashi, Eiichi Tokura
Petit Clover Animation supervisor Kumiko Tokunaga
Key Animation Ayataka Tanemura, Ai Nakatani, Hiroyuki Moriguchi, Shōtarō Tani, Hirofumi Onodera, Nobuharu Ishido, Eiichi Tokura, Chiharu Maeno, Yūsuke Shimizu, Yūji Nakao, Sachi Takahashi, Midori Matsumoto
2nd Key Animation Mouse
Hideaki Ariga, Aoi Matsunaga, Ryōta Saito, Hisae Osakabe, Kōki Chūka, Shūko Hirano, Yūhei Takahashi, Aiya Hayashi, Kazuya Fujiwara, Shūta Katō, Tomoya Kōnosu

Hankyangmen Movie Production Co., Ltd., Big Owl, MSJ Musashino Production Center

In-between・Paint Hankyangmen Movie Production Co., Ltd., Big Owl, MSJ Musashino Production Center
Background Art Studio Easter
Sachie Kitazume, Akiko Manabe, Yōko Nurumizu, Mari Sawatani, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara,Naoto Inaba, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa, Daisuke Chiba

Studio Hibari
Tomoyuki Kunii

3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Riku Saitō, Ai Nakatani
Colour Model・Finishing Check Masato Sasaki
Production Assistant Tazumi Mukaiyama
Production Cooperation Mouse