Black Clover Episode 38

Page 38: “The Magic Knight Captains Conference”
“Mahō Kishi-dan Danchō Kaig”(魔法騎士団団長会議)

Original Air Date: 26th June, 2018

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Kazuo Miyake
Episode Director Tazumi Mukaiyama
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Li Qing, Kōsei Takahashi, Naoki Takahashi, Masashi Ōmura, Lun He, Ichirō Hattori, Katsuyoshi Nakatsuru
Petit Clover Animation supervisor Kumiko Tokunaga
Key Animation Yu Jian, Liu Shui, Zhang Yu, Yang Xiao, Jūji Mizumura, Naoki Takahashi, Hiroaki Kawaguchi, Emiko Kataoka, Mikihiko Andō, Lun He
2nd Key Animation drop, Evergreen, Ken, Hansenson, J & K Corporation, T.A.P

Hideaki Ariga

In-between・Paint drop, Evergreen, Ken, Hansenson, J & K Corporation, SMX, T.A.P
Background Art Studio Easter
Akiko Manabe, Mari Sawatani, Yōko Nurumizu, Sachie Kitazume, Yuki Maeda
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa

Studio Hibari
Tomoyuki Kunii

3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
Colour Model・Finishing Check Riku Saitō
Production Assistant Kouki Yoshida
Production Cooperation Mouse, Drop, Evergreen