Black Clover Episode 43

Page 43: “Temple Battle Royale”
“Shinden Batoru Rowaiyaru”(神殿バトルロワイヤル)

Original Air Date: 31st July, 2018

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard・Episode Director Ayataka Tanemura
Chief Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Animation Supervisor Kōsei Takahashi, Eiichi Tokura
Petit Clover Animation supervisor Kumiko Tokunaga
Key Animation Ayataka Tanemura, Ai Nakatani, Shōtarō Tani, Hirofumi Onodera, Nobuharu Ishido, Yūji Nakao, Chiharu Maeno

Evergreen
Yu Jian, Wēng Chūnhaa, Liu Shui, Yang Xiao, Lu Fei Long, Li Cōng, Li Qing

2nd Key Animation Mouse
Yūsuke Shimizu, Hideaki Ariga, Aoi Matsunaga, Ryōta Saito, Hisae Osakabe, Kōki Chūka, Chiharu Maeno, Shūko Hirano, Yūhei Takahashi, Seren Fujii, Aiya Hayashi, Kazuya Fujiwara, Shūta Katō, Tomoya Kōnosu

Hankyangmen Movie Production Co., Ltd., Big Owl, Evergreen, MSJ Musashino Production Center

In-between・Paint Hankyangmen Movie Production Co., Ltd., Big Owl, Evergreen, MSJ Musashino Production Center
Background Art Studio Easter
Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Yōko Nurumizu, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada, Yūka Takehana, Ayumu Mukaibō, Eiko Hiramoto, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Riku Saitō
Colour Model・Finishing Check Masato Sasaki
Production Assistant Tazumi Mukaiyama
Production Cooperation Mouse