Black Clover Episode 44

Page 44: “The Pointlessly Direct Fireball and the Wild Lightning”
“Guchokuna Kakyū to Honpōna Inazuma”(愚直な火球と奔放な稲光)

Original Air Date: 7th August, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Hirotsugu Kawasaki
Episode Director Akira Shimizu
Chief Animation Supervisor Sayuri Sakimoto
Animation Supervisor Shirō Kudaka, Satoru Shiraishi,Miho Sekimoto, Mifumi Tomita, Sinichirō Minami

Evergreen
Yu Jian, Li Qing, Du Weifeng

Akatsuki・Phoenix Animation

Action Animation supervisor Isuta
Petit Clover Animation supervisor Mifumi Tomita
Key Animation Isuta, Tamotsu Ogawa, Emiko Kataoka, Mika Saitō, Michio Satō, Kohei Shimazaki, Nami Hayashi, Hiroshi Matsumoto

Vista
Erisa Tomita

Evergreen
Wēng Chūnhaa, Wu Lian, Yuan Dong, Ge Huan, Liu Shui, Yang Xiao

Focus Animation

2nd Key Animation Evergreen
Liu Junsheng, Zhou Tingjun, Wu Jun, Li Min, Yang Haidong, Guōzhi Hong

Evergreen Zhengzhou, Ken , Vista, Revival, Focus Animation, Sheishin Quarity Animation Production

In-between Evergreen
Guo Sen, Tang Xinyan, Hu Jin, Yao Jing, Li Jiaqi, Li Cōng

Evergreen Zhengzhou, Ken , Vista, R.I.C, Revival, Sheishin Quarity Animation Production

Paint Pierrot D.A.R.
Yuri Shimizu, Makiko Yagihashi, Tomoe Imamura, Sumi Takahashi, Izumi Murasaki

Evergreen
Min Juan, Nizhi Feng, Jiang Fei, Liu Yun, Zhāng Yu, Lu Fei Long

Evergreen Zhengzhou, Ken , Vista, R.I.C, Revival, Sheishin Quarity Animation Production

Background Art Studio Easter
Akiko Manabe, Mari Sawatani, Yōko Nurumizu, Sachie Kitazume, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa

Studio Hibari
Tomoyuki Kunii

3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima (Pierrot D.A.R)
Production Assistant Miki Tokiwa, Masano Yagi