Black Clover Episode 47

Page 47: “The Only Weapon”
“Yuiitsu no Buki”(唯一の武器)

Original Air Date: 28th August, 2018

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Tazumi Mukaiyama
Chief Animation Supervisor Itsuko Takeda, Sayuri Sakimoto
Action Animation supervisor Tōru Iwazawa
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Yoshiko Nakajima

drop
Masashi Ōmura

Hanjin

Assistant Animation supervisor Satoru Shiraishi

drop
Lun He, Hiroaki Kawaguchi, Naoki Takahashi

Petit Clover Animation supervisor Kumiko Tokunaga
Key Animation Tomosato Hoshokawa, Ken’ichi Umemoto, Hidehiko Okano, Kyoshi Katsuragi, Hirotaka Ozawa, Emi Yamashita, Satoru Kurihara

drop
Jūji Mizumura, Naoki Takahashi, Akira Kinshō, Lun He, Kōhei Takahashi

Hanjin Animation

2nd Key Animation Makoto Shiokawa

Studio Massket, Animocaramel, Akatsuki・Phoenix Animation, B.S.P, R.I.C, Revival, Seishin Quarity Animation Production, Hankyangmen Movie Production Co. Ltd.

In-between・Paint Hanjin, Studio Massket, Akatsuki・Phoenix Animation, B.S.P, R.I.C, Revival, Seishin Quarity Animation Production, Hankyangmen Movie Production Co. Ltd.
Background Art Studio Easter
Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Yōko Nurumizu, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada, Yūka Takehana, Ayumu Mukaibō, Eiko Hiramoto, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Production Assistant Tatsuya Hayashi