Black Clover Episode 49

Page 49: “Beyond Limits”
“Genkai no Saki”(限界の先)

Original Air Date: 11th September, 2018

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Hirotsugu Kawasaki, Tatsuya Yoshihara
Episode Director Toshihiro Maeya
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Keizō Shimizu, Shin’ichi Suzuki, Keiko Yamamoto
Assistant Animation Supervisor Makoto Shimojima
Key Animation Keizō Shimizu, Shin’ichi Suzuki, Keiko Yamamoto, Poon Ching Tin, Setsuko Shibuichi, Yoshimi Imagawa, Hisashi Ishii

Makoto Shimojima, Shunji Akasaka, Gem, Tōshuke Nekono, Aito Ōhashi, Till, Tōru Iwazawa, Tamotsu Ogawa, Tatsuya Yoshihara, Tomosato Hoshokawa, Takaya Sunagawa, Hiroshi Matsumoto, Kohei Shimazaki, Isuta, Tatsuya Miki

J-Cube, Kikikin Dōga

2nd Key Animation Haruna Kumaki, Maju Saitō, Ayame Enomoto, Kaho Kiyota, Kanako Seki, Xu Rui Xiong

Yūichi Kondō, Liu Lan Xi, Zhang Zhi Cheng

Studio Candybox, Animocaramel, Big Owl, Revival

In-between Tatsuya Yoshihara, Till

J-Cube, Big Owl, Kikikin Dōga, Revival, Akatsuki・Phoenix Animation

Paint J-Cube, Big Owl, Kikikin Dōga, Revival, Akatsuki・Phoenix Animation
Background Art Studio Easter
Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Yōko Nurumizu, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Ayumu Mukaibō, Eiko Hiramoto, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Mizuho Shimada, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Xu Rui Xiong
Colour Model・Finishing Check Yukari Andō, Nami Inomata
Production Assistant Masayuki Koshirai
Production Cooperation Magicbus

————————————-
Factiod: