Black Clover Episode 6

Page 6:”The Black Bulls”
“Kuro no Hōgyū”(黒の暴牛)

Original Air Date: 07th November, 2017

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Tasuku Aku
Episode Director Yūji Tokuno
Chief Animation Supervisor Shunji Akasaka , Takaya Sunagawa, Makoto Shimojima
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Itsuko Takeda, Kumiko Tokunaga, Satoru Shiraishi, JIWOO Animation Production
Assistant Animation Supervisor Shunji Akasaka , Takaya Sunagawa, Chiaki Satō
Petit Animation Kumiko Tokunaga
Key Animation Takuya Nishimichi, Natsue Chibayama, Tatsuya Yoshihara, Yusuke Kawakami, Isuta, Yoshihiro Sugai, Ryō Suzuki, Emiko Kataoka, Makoto Shiokawa, Masamune Ebisu

VISTA
Erisa Tomita

Reboot
Kōtaira Takahashi

JIWOO Animation Production

2nd Key Animation Fujio Inose, Hiroaki Imaki, Ai Mochida, Makoto Shimojima

Candybox, Triple A, drop, SEISHIN Quarity Animation Production

In-between Pierrot Animation Room
Yaeko Kodama, Yūka Katsuya, Fumie Kaneko, Akiko Ikeda

SEISHIN Quarity Animation Production, JIWOO Animation Production

Digital Paint Pierrot D.A.R
Kimiko Kojima, Yuri Shimizu, Sumi Takahashi

SEISHIN Quarity Animation Production, JIWOO Animation Production

Background Art Studio Easter
Yuki Maeda

Studio Touch
Park Su Hun, Kwon Mi Jung, Lee Ho Yeun, Han Young Ju, Kang Song Yi,
Kil Se Jeong, Sung Tae Hyun, Kim Eun Kyung, Kim Ji Sun

Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yasushi Kimura, Naoto Inaba, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa, Shōtarō Suehiro, Daisuke Chiba

Studio Hibari
Tomoyuki Kunii

CGI Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeler: Mari Yamanaka, Risa Tamaki, Yū Ishii
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima
Production Assistant Chika Ōkura

———————————————–
Factiod:

  • Isuta’s part

  • Tatsuya Yoshihara’s part (Cut No. 168-169)

  • Tatsuya Yoshihara’s part (Cut No. 183)