Black Clover Episode 7

Page 7:”The Other New Member”
“Mōhitori no Shin Nyūdan-sha”(もう一人の新入団者)

Original Air Date: 14th November, 2017

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Yoshizō Tsuda
Chief Animation Supervisor Kōsei Takahashi, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Konomi Sakurai, Yūki Kitajima
Key Animation Rising Force
Yūki Kitajima, Sayuri Ehara , Tomohiro Kametani, Tatsuya Ikeda

Hong Cheng Hyun, Nobumichi Kawamura, Masao Takeda , Kanako Inoue, Mayumi Yamamoto, Hitoshi Morikawa, Emiko Kataoka

Art Base Bam, Namu Animation

2nd Key Animation Rising Force
Tomoaki Satō, Mizuki Satō, Kensuke Abe

Jumondō, SEISHIN Quarity Animation Production

In-between Rising Force
Kaoru Suzaki, Mai Shēn, Mieryō Hirase, Chen Jiao, Guō Sōng

Jumondō, B.S.P., SEISHIN Quarity Animation Production

Paint Rising Force
Yurie Matsuura, Riko Suzuki, Kyohei Urasawa

Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

Jumondō, B.S.P., SEISHIN Quarity Animation Production

Background Studio Easter
Yuki Maeda

Studio Touch
Park Su Hun, Kwon Mi Jung, Lee Ho Yeun, Han Young Ju, Kang Song Yi, Kil Se Jeong, Sung Tae Hyun, Kim Eun Kyung, Kim Ji Sun

Photography Studio Hibari
Tomoyuki Kunii, Kazuyoshi Shiomi, Nanami Yamawaki, Yasuyuki Suzuki,Misato Sinbo, Kazuki Takada, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Yūki Nakahara
CGI Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeler: Mari Yamanaka, Risa Tamaki, Yū Ishii
In-between Check Kaoru Suzaki
Colour Model・Finishing Check Yurie Matsuura
Production Assistant Arisa Samata
Production Cooperation Rising Force