Black Clover Episode 52

Page 52: “Whoever’s Strongest Wins”
“Tsuyoi Hōga Katsu”(強い方が勝つ)

Original Air Date: 2nd October, 2018

Role Staff Name
Screenplay Momoko Murakami
Storyboard Matsushita Yukihiro, Masayuki Takahashi
Episode Director Tenpei Mishio
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Miho Sekimoto, Zhāng Yi, Naoki Takahashi, Masashi Ōmura, Lun He

Evergreen
Yu Jian, Li Qing

Action Animation supervisor Isuta
Petit Clover Animation supervisor Kumiko Tokunaga
Key Animation Isuta, Tamotsu Ogawa, Hidehiko Okano, Kyoshi Katsuragi, Toshiharu Sugie, Kohei Shimazaki, Nami Hayashi, Hiroshi Matsumoto, Kiyomi Masuda, Jūji Mizumura, Naoki Takahashi, Hiroaki Kawaguchi, Lun He, Akira Īno, Masao Takeda

AvocadoST

Vista
Erisa Tomita

Evergreen
Zhāng Yu, Yang Xiao, Liu Shui

Focus Animation

2nd Key Animation Liu Lanxi

VISTA, Big Owl, Revival, Focus Animation, SEISHIN Quarity Animation Production, Akatsuki・Phoenix Animation, Cycu Animation

Evergreen, KEN

In-between・Paint VISTA, Big Owl, Revival, SEISHIN Quarity Animation Production, Akatsuki・Phoenix Animation, Cycu Animation, Evergreen, KEN
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Production Assistant Miki Tokiwa

Factiod:
Toshiharu Sugie’s aprt- Aerial battle by Yuno