Black Clover Episode 57

Page 57: “Infiltration”
“Sen’nyū”(潜入)

Original Air Date: 6th November, 2018

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Masayuki Takahashi
Episode Director Toshihiro Maeya
Chief Animation Supervisor Itsuko Takeda, Sayuri Sakimoto
Animation Supervisor Keizō Shimizu, Keiko Yamamoto
Assistant Animation Supervisor Yoshie Anzai, Shin’ya Nogami
Key Animation Setsuko Shibuichi, Toshihiko Masuda, Poon Ching Tin, Ryō Suzuki

Artbasebam, J-Cube, Hoshitsuki dōga, Hēi huang yinghua Cultural Media Co. Ltd, Manga Limited Liability Club

2nd Key Animation J-Cube, Hoshitsuki dōga, Hēi huang yinghua Cultural Media Co. Ltd, Manga Limited Liability Club
In-between J-Cube, Hoshitsuki dōga, Hēi huang yinghua Cultural Media Co. Ltd, Manga Limited Liability Club, Big Owl
Paint Kazumi Morishima, Moe Hayashida, Kumi Kanazawa

J-Cube, Hoshitsuki dōga, Hēi huang yinghua Cultural Media Co. Ltd, Manga Limited Liability Club, Big Owl

Background Art Studio Easter
Yōko Nurumizu, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Ayumu Mukaibō, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Mizuho Shimada, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Xu Rui Xiong
Colour Model・Finishing Check Yukari Andō
Production Assistant Masayuki Koshirai
Production Cooperation Magicbus