Black Clover Episode 59

Page 59: “Flames of Hatred”
“Zōo no Honō”(憎悪の炎)

Original Air Date: 20th November, 2018

Role Staff Name
Screenplay Momoko Murakami
Storyboard Sōichi Shimada
Episode Director Rokō Ogiwara
Chief Animation Supervisor Shirō Shibata

Jiwoo Animation Production

Action Animation Supervisor Katsuyoshi Nakatsuru
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Takuya Nishimichi, Sinichirō Minami, Kazuyuki Ikai, Zhāng Yi

Jiwoo Animation Production

Assistant Animation Supervisor Mifumi Tomita
Key Animation Takuya Nishimichi, Tōru Iwazawa, Sinichirō Minami, Nami Hayashi, Kohei Shimazaki, Ariasa Shima, Tomosato Hoshokawa, Rena Hiura, OnePeach

Vista
Erisa Tomita

ProductionEN
Maho Inoue

Jiwoo Animation Production, Focus Animation

2nd Key Animation Tarō Aoki, Makoto Shimojima, Makoto Shiokawa, Till, Gem

Vista, SEISHIN Quarity Animation Production, Studio μ

In-between・Paint Vista, SEISHIN Quarity Animation Production, Revival, Jiwoo Animation Production, Studio μ
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Maeda Yuki
Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Ayumu Mukaibō, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Mizuho Shimada, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara
Production Assistant Enokida Takahiro

—————————–
Factiod:
Onepeach’s part