Black Clover Episode 60

Page 60: “Defectors’ Atonement”
“Rihan-sha no Shokuzai”(離反者の贖罪)

Original Air Date: 27th November, 2018

Role Staff Name
Screenplay Momoko Murakami
Storyboard Amenoichi
Episode Director Akira Shimizu
Chief Animation Supervisor Itsuko Takeda, Sayuri Sakimoto, Hiroshikō Shiratori
Action Animation Supervisor Isuta, Tatsuya Miki, Hiroaki Nakamichi
Animation Supervisor Kaori Saitō, Satoru Shiraishi, Miho Sekimoto

EverGreen
Yu Jian, Li Qing

Akatsuki・Phoenix Animation, Revival

Key Animation Tomomi Ikeda, Rena Hiura, Tamotsu Ogawa, Hiroaki Nakamichi, Junya Tanaka, Hideo Amamiya, Hidehiko Okano, Natsumi Sakai, Teiki Ōta, Akira Mabuchi, Jūji Mizumura, Kōhei Takahashi

Evergreen
Wu Kāng, Yao Haigen, Chen Ying, Wēng Chūnhua, Liu Shui, Yang Xiao, Zhāng Yu

2nd Key Animation Emiko Ikebuchi, Nami Hayashi

EverGreen, EG Zhengzhou, Revival, Studio μ, SEISHIN Quarity Animation Production, Akatsuki・Phoenix Animation, Hansenmon

In-between・Paint EverGreen, EG Zhengzhou, Revival, Studio μ, SEISHIN Quarity Animation Production, Akatsuki・Phoenix Animation, Hansenmon
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Aiko Shinohara, Emiko Onodera
Production Assistant Daichi Ikeda