Black Clover Episode 66

Page 66: “The Eye of the Midnight Sun’s Secret”
“Byakuya no Magan no Himitsu”(白夜の魔眼のひみつ)

Original Air Date: 15th January, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Ayataka Tanemura
Episode Director Tazumi Mukaiyama
Chief Animation Supervisor Sayuri Sakimoto, Itsuko Takeda
Animation Supervisor Kōsei Takahashi, Lun He, Mifumi Tomita
Petit Clover Animation Supervisor Mifumi Tomita
Key Animation Kōsei Takahashi, Lun He, Jūji Mizumura, Mifumi Tomita
2nd Key Animation 4tune
In-between Pierrot Animation Room
Akiko Ikeda, Rina Suzuki, Minami Shiba, Hikaru Matsuzaka

Pine Jam Dōga-bu
Shīna Motoyashiki, Shiho Nakazawa

4tune

Paint Pierrot D.A.R
Kimiko Kojima

4tune

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Guo fen Kai, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Yamasaki Kanako
Production Assistant Tatsuya Hayashi