Black Clover Episode 70

Page 70: “Two New Stars”
“Futatsu no Shinsei”(二つの新星)

Original Air Date: 12th February, 2019

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Taisuke Mamoru
Episode Director Yoshizō Tsuda
Chief Animation Supervisor Sayuri Sakimoto
Animation Supervisor Yūki Kitajima, Konomi Sakurai
Petit Clover Animation Supervisor Mifumi Tomita
Key Animation Yūki Kitajima, Tatsuya Ikeda, Sayuri Ehara, Ayako Sakamoto, Kyōko Yamane, Guō Sōng, Chen Jiao, Mieryō Hirase, Seishiro Katō, Junko Matsushita, Shirō Okumura
2nd Key Animation Mami Kotoku, Mifumi Tomita

Jumondō

In-between Kaoru Suzaki, Takahashi Miharu, Toratarō Tsuchida, Maiko Morimoto, Keisuke Yoshida

Jumondō, Seishin Qaurity Animation, Akatsuki・Phoenix Animation

Paint Yurie Matsuura, Riko Suzuki

Jumondō, Seishin Qaurity Animation, Akatsuki・Phoenix Animation

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Tōru Sugawara, Takuya Hirata, Umine Kizu, Nobuya Tanaka, Yūta Murakami, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Guo fen Kai, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Kaoru Suzaki
Colour Model・Finishing Check Yurie Matsuura
Production Assistant Toshiya Kondō
Production Cooperation Rising Force