Black Clover Episode 72

Page 72: “Saint Elmo’s Fire”
“Sento Erumo no Hi”(セントエルモの火)

Original Air Date: 26th February, 2019

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Hirotsugu Kawasaki
Episode Director Tazumi Mukaiyama
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Miho Sekimoto, Satoru Shiraishi

Jiwoo Animation
Kim kyoung hwan

Action Animation Supervisor Isuta
Key Animation Tamotsu Ogawa, Hidehiko Okano, Kohei Shimazaki, Nami Hayashi

Vista
Erisa Tomita

Namu Animation

Jiwoo Animation
Kim yoon joung, Jo jeong hwa, Seo jin won, Park myoung hun, Kim eun jin, Park jin gwang, Kim nam hyeon, Lee su yeon, Hong da yeong, Shin jae hui, Gang min ji, Kim min jeong, Choi dong jin

Choi in hye

Petit Clover Animation Vista
2nd Key Animation Makoto Shimojima

Vista

In-between Jiwoo Animation Production
Kang mi ae, Lee ji eun, Kim tae hyung, Lee min ji, Yun ji min, Jung su jin, Lee yun hee, Jo jiyen su

Vista, Big Owl, Revival, Seishin Quarity Animation Production, Namu Animation

Paint Jiwoo Animation Production
Jeon su yeon, Seo bo ram, Park mi keoung, Kim su jung, Lee sul a

Vista, Big Owl, Revival, Seishin Quarity Animation Production, Namu Animation

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Wang Bao Qi, Ryō Aizawa, Takuya Hirata, Yūta Murakami, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Guo fen Kai, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Yamasaki Kanako
Production Assistant Miki Tokiwa