Black Clover Episode 76

Page 76: “Mage X”
“Madō-shi Ekkusu”(魔道士X)

Original Air Date: 26th March, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Taisuke Mamoru
Episode Director Rokō Ogiwara
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Mifumi Tomita, Satoru Shiraishi, Sinichirō Minami, Kaori Saitō

Hanjin Animation

Assistant Animation Supervisor Makoto Shimojima, Takuya Nishimichi
Key Animation Rin Mi, Hiroki Koneda, Jun’ichi Inakagata, Kurika Yamagata, Katsuji Matsumoto, Takuya Nishimichi, Kohei Shimazaki, Kiyomi Masuda, Tamotsu Ogawa, Saki Yoshida, Yūka Sagishima

Vista
Erisa Tomita

Jingjiang
Han Jung Y

Hanjin Animation, 4tune

Petit Clover Animation Mifumi Tomita
2nd Key Animation Animocaramel, Seishin Quarity Animation Production

Jingjiang
Han Jung Y, Shin Guem Sup, Song See Hyun, Kim Hye Soo

In-between Rin Mi

Vista, Seishin Quarity Animation Production, Hanjin Animation, 4tune

Paint Vista, Seishin Quarity Animation Production, Hanjin Animation, 4tune
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Maeda Yuki
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Guo fen Kai, Otoshi Todaka
CG Modeller:Mari Yamanaka, Risa Tamaki
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Yamasaki Kanako
Production Assistant Enokida Takahiro