Black Clover Episode 83

Page 83: “Burn It into You”
“Ima, Yakitsukeru”(今、焼き付ける)

Original Air Date: 14th May, 2019

Role Staff Name
Screenplay Momoko Murakami
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Tazumi Mukaiyama
Chief Animation Supervisor Hiroshikō Shiratori, Ai Nakatani
Animation Supervisor Mifumi Tomita, Hiroshi Matsumoto, Masashi Ōmura

Kyung Kang ANIA
Go Gyuong Nam, Han Jung Y

Assistat Animation Supervisor Makoto Shimojima, Kōsei Takahashi
Key Animation Tomatsu Ogawa, Mifumi Tomita, Rin Mi, rondeseo

Kyung Kang ANIA
Kim Hyun Gyoung, Han Jung Y, Go Gyoung Nam, Jo Yong Joo, Jung Hyun Soo

Focus Animation

2nd Key Animation Kawamorita El ton Takumi

Bibury Animation Studio, SEISHIN Quarity Animation Production, Big Owl

Kyung Kang ANIA
Kim Hye Soo, Shin Guem Sup, Song Sae Hyun

In-between SEISHIN Quarity Animation Production, Big Owl, VISTA, Revival, Greemy
Paint Pierrot D.A.R.
Makiko Yagihashi, Tomoe Imamura

SEISHIN Quarity Animation Production, Big Owl, VISTA, Revival, Greemy

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Mizuho Shimada, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima (Pierrot D.A.R)
Production Assistant Miki Tokiwa