Black Clover Episode 84

Page 84: “The Victors”
“Shōsha”(勝者)

Original Air Date: 21st May, 2019

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Tatsuya Yoshihara
Episode Director Tatsuya Yoshihara, Yoshino Miwa
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Takuya Nishimichi, Rin Mi

Jiwoo Animation Production
Kim hyoung hwan

Key Animation Isuta, Tōru Iwazawa, Yukina Kosaka, Kurika Yamgata, Mifumi Tomita, Gaku Kushibuchi, Takao Sano, Keita Togashi, Kōhei Shimazaki, Yasuhiro Saiki, Kazuma Kikuchi, Tomatsu Ogawa, Takeshi Kantō, Sute, HAHI, Ryū Nakayama, Shunji Akasaka, Takaya Sunagawa, Tatsuya Yoshihara

Bee Loop
Takuya Nishimichi

Maho Film
Kyōhei Ōyabu

Till, Gem, OnePeach

Jiwoo Animation
Jo jeong hwa, Seo jin won, Kim eun jin, Lee su yeong, Hong da yeong, Shin jae hui, Choi dong jin, Heo yeong jun

2nd Key Animation Mikuni Samoto, Yuka Suzuki, Hidehiko Okano, Tomohiro Kametani, Makoto Shiokawa, Makoto Shimojima, Itai Sandō, Elton Takumi Kawamorita, Emi Ikebuchi, Rin Mi

Mouse, BeLoop, Revival

In-between Emi Ikebuchi, Itai Sandō, Kazue Tsunoda, Tatsuya Yoshihara

Pierrot Animation Room
Akiko Ikeda, Hikaru Matsuzaka, Masaru Miyazaki, Minami Shiba, Shiho Sugaya, Rina Suzuki, Momoko Yamda, Satoshi Hirata

Jiwoo Animation Production, Vista, Big Owl, Reival, Seishin Quarity Animation Production

Paint Yamasaki Kanako

Pierrot D.A.R.
Kimiko Kojima

Jiwoo Animation Production, Vista, Big Owl, Reival, Seishin Quarity Animation Production, defer

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Yōko Nurumizu, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yuki Maeda
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Yamasaki Kanako
Production Assistant Tatsuya Hayashi, Asuka Watanabe

—————————————————————————
Factiod: