Black Clover Episode 86

Page 86: “Yami and Vangeance”
“Yami to Vanjansu”(ヤミとヴァンジャンス)

Original Air Date: 4th June, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Yoshihisa Iida
Episode Director Masahiro Okamura
Chief Animation Supervisor Sayuri Sakimoto
Animation Supervisor Hideto Akita, Masayuki Fujita, Ōgachi Maruyama, Hiroyuki Moriguchi
Key Animation Hirotaka Ozawa, Isamu Utsugi, Kazuma Kikuchi, Kaori Yamamoto, Mitsuyo Tsuno, Takeshi Moriyama, Kōichi Takai, Hiroyuki Terada, Shigemi Aoyagi, Mitsuteru Kubo, Michio Satō, Kentoku Tsukuna, Hiroaki Shimizu, Masahiro Okamura

Triple A, East Fist Studio

Petit Clover Animation Supervisor Mifumi Tomita
2nd Key Animation Jing Dan yi
In-between・Paint Triple A, East Fist Studio
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Miyuki Shimura, Ren Sakiguchi, Takuya Hirata, Wang Bao Qi, Ryō Aizawa, Mari Sawatani, Umine Kizu, Yūta Murakami, Shin’ya Tanaka, Yōko Nurumizu, Nozomi Katori, Yuki Maeda
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Rebeca Yasukawa
Colour Model・Finishing Check Shūya Yoshizato
Production Assistant Genki Miyama, Nadia Nazli
Production Cooperation East Fish Studio