Black Clover Episode 87

Page 87: “Formation of the Royal Knights”
“Roiyaru Naitsu Kessei”(王撰騎士団結成)

Original Air Date: 11th June, 2019

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Rokō Ogiwara
Chief Animation Supervisor Takaya Sunagawa, Shunji Akasaka
Animation Supervisor Mifumi Tomita, Lun He, Kazuya Saitō, Kaori Saitō

Hanjin Animation

Assistant Animation Supervisor Rin Mi
Key Animation Jun’ichi Inakagata, Lun He, Nao Takano, Katsuji Matsumoto, Mikio Shiiba

Vista
Erisa Tomita

Hanjin Animation, 4tune

Petit Clover Animation Supervisor Mifumi Tomita
2nd Key Animation Rin Mi, Hidehiko Okano

Vista, Seishin Quarity Animation Production

In-between Pierrot Animation Room
Yūka Katsuya, Masaru Miyazaki, Shiho Sugaya, Minami Shiba, Momoko Yamada, Satoshi Hirata

Vista, Seishin Quarity Animation Production, Hanjin Animation, 4tune

Paint Pierrot D.A.R
Makiko Yagihashi, Tomoei Imamura

Vista, Seishin Quarity Animation Production, Hanjin Animation, 4tune

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yuki Maeda

Moa Studio
Lee Seung Hyeon, Kim Soon Ja, Kim Eun Hee

Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Tomoko Minobe, Sena Nakagawa, Tadaaki Yamazaki, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima (Pierrot D.A.R)
Production Assistant Enokida Takahiro, Sakura Nonaka