Black Clover Episode 91

Page 91: “Mereoleona vs. Raia the Disloyal”
“Mereoreona Bāsasu Fujitsu no Raia”(メレオレオナ不実のライア)

Original Air Date: 9th July, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard・Episode Director Ayataka Tanemura
Chief Animation Supervisor Kōsei Takahashi
Animation Supervisor Kōsei Takahashi, Eiichi Tokura
Key Animation Mouse
Nobuharu Ishido, Ai Nakatani, Shōtarō Tani, Hirofumi Onodera, Eiichi Tokura, Yūji Nakao, Tetsurō Taira, Maasa Kimura, Ayataka Tanemura

Tatsuya Yoshihara, Hiroaki Nakamichi

2nd Key Animation Mouse
Yūsuke Shimizu, Hideaki Ariga, Aoi Matsunaga, Kōki Chūka, Aiya Hayashi,Kazuya Fujiwara, Shūta Katō, Takara Koiwai, Fuki Kurihara

Big Owl

In-between・Paint Hansenmon, Big Owl
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Ryō Aizawa, Mari Sawatani, Akiko Manabe, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Tomoko Minobe, Sena Nakagawa, Tadaaki Yamazaki, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Mouse
Colour Model・Finishing Check Masato Sasaki
Production Assistant Tazumi Mukaiyama, Qian Xin Lei
Production Cooperation Mouse

—————————————————————–
Factiod:

  • Tatsuya Yoshihara’s part