Black Clover Episode 94

Page 94: “Julius Novachrono”
“Yuriusu Novakurono”(ユリウス・ノヴァクロノ)

Original Air Date: 23rd July, 2019

Role Staff Name
Screenplay Katō Kan’ichi
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Tazumi Mukaiyama
Chief Animation Supervisor Ai Nakatani, Sayuri Sakimoto, Itsuko Takeda
Animation Supervisor Mifumi Tomita, Kurika Yamgata

Be Loop
Takuya Nishimichi

Kyung Kang ANIA
Jung Hyun Soo, Han Jung Y

Key Animation Yumika Ichimura, Ken’ichi Umemoto, Tsuyoshi Kondō, Hahi, Kurika Yamagata, Kazuya Saitō, Tatsuya Miki

Maho Films
Kyōhei Ōyabu

Kyung Kang ANIA
Im Hyun Gyoung, Han Jung Y Go Gyoung Nam, Jo Yong Joo, Jung Hyun Soo, Kim Jin Gi

2nd Key Animation Hidehiko Okano

Kyung Kang ANIA
Shin Guem Sup, Song Sae Hyun, Ju Hueng Suk

In-between Pierrot Animation Room
Fumie Kaneko, Akiko Ikeda, Hikaru Matsuzaka, Masaru Miyazaki, Shiho Sugaya, Rina Suzuki, Minami Shiba, Momoko Yamada, Satoshi Hirata

Kyung Kang ANIA, Greemy, Revival, Seishin Quarity Animation Production, Vista

Paint Pierrot D.A.R
Makiko Yagihashi, Tomoe Imamura

Kyung Kang ANIA, Greemy, Grain, Revival, Seishin Quarity Animation Production, Defer, Vista

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller:Takaya Ikeda, Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima (pierrot D.A.R)
Production Assistant Asuka Watanabe, Tatsuya Hayashi, Kim Sung Jin