Black Clover Episode 95

Page 95: “Reincarnation”
“Tensei”(転生)

Original Air Date: 6th August, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Yoshihisa Iida
Episode Director Fumio Maezono
Chief Animation Supervisor Hiroshikō Shiratori
Animation Supervisor Hiroshikō Shiratori, Sakae Inaba
Key Animation Nobuyasu Murakami, Taichirō Ohara, Hiroshikō Shiratori, Sonoda Noboru, Setsuko Umino, Sakae Inaba, Kenji Aoyagi, Ichizō Kobayashi
2nd Key Animation Fan Ruwei, Sonoda Noboru, Sakae Inaba, Liu Wei, Zhang Qixin, Luō Dān, Yang Chunxia, Xu Yingchun, Hou Yingyun, Fan ru jun
In-between Yang Chunxia, Luō Dān, Liu Su, Xu Yingchun, Hou Yingyun, Fan ru jun, Li Chunhui, Xu Lan, Shao Jiabo
Paint Zhang Lixin, Zhao Yan, Zhuang Mengsi, Wu Yiyin
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Tomoko Minobe, Sena Nakagawa, Tadaaki Yamazaki, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Fan ru jun, Yang Jun, Wang Xiaoha
Colour Model・Finishing Check Tamae Matsuoka
Production Assistant Cheng Zhengji
Production Cooperation Mito Animation