Black Clover Episode 96

Page 96: “The Black Bulls Captain vs. the Crimson Wild Rose”
“Kuro no Bōgyū Danchō Bāsasu Shinku no Nobara”(黒の暴牛団長VS真紅の野薔薇)

Original Air Date: 13th August, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Matsushita Yukihiro
Episode Director Ryōhei Horiuchi
Chief Animation Supervisor Hiroshikō Shiratori, Kōsei Takahashi
Animation Supervisor Masayuki Fujita, Hiroyuki Moriguchi, Hideaki Matsuoka, Jun’ichi Hashimoto, Hong Fanxi
Key Animation Hiroyuki Terada, Michio Satō, Mitsuteru Kubo, Kentoku Tsukuna, Shigemi Aoyagi, Takeshi Moriyama, Isamu Utsugi, Kaori Yamamoto, Ōgachi Maruyama, Kazuma Kikuchi, Jing Dan yi, Tehee FB, Narmak, Ryōhei Horiuchi

Poirot, Triple A

2nd Key Animation East Fish Studio
In-between Triple A, East Fish Studio
Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Rebeca Yasukawa
Production Assistant Nadia Nazli
Production Cooperation East Fish Studio