Black Clover Episode 97

Page 97: “Overwhelming Disadvantage”
“Attō-teki Ressei”(圧倒的劣勢)

Original Air Date: 20th August, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Hirotsugu Kawasaki
Episode Director Kōji Sasaki
Chief Animation Supervisor Hiroshikō Shiratori, Hiroshi Numata
Animation Supervisor Ichizō Kobayashi
Key Animation Ichizō Kobayashi, Kai Kanemoto, Hideo Amemiya

Mito Animation

2nd Key Animation・In-between B.S.P
Paint B.S.P

Riku Saitō

Pierrot D.A.R
Kimiko Kojima

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Tomoko Minobe, Sena Nakagawa, Tadaaki Yamazaki, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Tetsurō Yamamoto
Colour Model・Finishing Check Satoshi Tsuchiya
Production Assistant Li Chengwei
Production Cooperation Hotline