Black Clover Episode 99

Page 99: “The Desperate Path Toward Survival”
“Inochigake no Ikiru Michi”(命懸けの生きる道)

Original Air Date: 03rd September, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Masayuki Takahashi
Episode Director Fumio Maezono
Chief Animation Supervisor Hiroshikō Shiratori
Action Supervisor Ayataka Tanemura
Animation Supervisor Hiroshikō Shiratori, Ichizō Kobayashi, Kenji Aoyagi, Kazuyuki Ikai, Sakae Inaba
Key Animation Nobuyasu Murakami, Taichirō Ohara, Yuka Nagata. Sonoda Noboru, Setsuko Umino, Yūya Kishi, Yuriko Takase, Kenji Aoyagi, Ichizō Kobayashi
2nd Key Animation Fan Ruwei, Sonoda Noboru, Sakae Inaba, Liu Wei, Zhang Qixin, Luō Dān, Yang Chunxia, Xu Yingchun, Hou Yingyun, Fan ru jun
In-between Yang Chunxia, Luō Dān, Liu Su, Xu Yingchun, Hou Yingyun, Fan ru jun, Li Chunhui, Xu Lan, Shao Jiabo
Paint Zhang Lixin, Zhao Yan, Zhuang Mengsi, Wu Yiyin

Riku Saitō

Pierrot D.A.R
Kimiko Kojima

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Hibari
Kazuyoshi Shiomi, Yasuyuki Suzuki, Nanami Yamawaki, Misato Sinbo, Hyakka Arakawa, Seika Kaneko, Tomoko Minobe, Sena Nakagawa, Tadaaki Yamazaki, Tomoyuki Kunii
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Fan ru jun, Yang Jun, Wang Xiaoha
Colour Model・Finishing Check Tamae Matsuoka
Production Assistant Kaede Koyanagi
Production Cooperation Mito Animation