Black Clover Episode 104

Page 104: “Lightning of Rage vs. Friends”
“Ikari no Ikazuchi Bāsasu Nakama”(怒りの雷VS仲間)

Original Air Date: 8th October, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard・Episode Director Yoshihisa Iida
Chief Animation Supervisor Hiroshi Numata
Animation Supervisor Makoto Shimojima, Takuya Nishimichi, Zhāng Yi, Sinichirō Minami

Kyung Kang ANIA
Go Gyoung Nam, Han Jung Y, Jung Hyun Soo

Assistant Animation Supervisor Rin Mi, Kurika Yamgata
Key Animation Hiroaki Nakamichi, Kazuya Saitō, Mikio Shiiba, Kazuma Kikuchi, Katsuji Matsumoto, Yukimasa Shijō, Hidehiko Okano, Junya Tanaka, Tamotsu Ogawa, Kurika Yamgata, Isuta, Tatsuya Mori

Vista
Erisa Tomita

Focus Animation

Kyung Kang ANIA
Han Jung Y, Go Gyoung Nam, Jo Yong Joo, Jung Hyun Soo, Kim Jin Gi, Ju Hueng Suk

2nd Key Animation Makoto Shimojima, Mifumi Tomita

Kyung Kang ANIA
Shin Guem Sup, Song Sae Hyun, Kim Jin Gi

Seishin Quarity Animation Production, VISTA, Hansenmon, Revival

In-between Seishin Quarity Animation Production, VISTA, Hansenmon, Revival, Kyung Kang ANIA, Greemy
Paint Pierrot D.A.R.
Makiko Yagihashi, Tomoe Imamura, Sumi Takahashi

Riku Saitō, Rin Mi

Seishin Quarity Animation Production, VISTA, Hansenmon, Revival, Kyung Kang ANIA, Greemy

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Mitsuko Toshima
Colour Model・Finishing Check Kimiko Kojima (Pierrot D.A.R)
Production Assistant Tatsuya Hayashi, Kim Sung Jin