Black Clover Episode 106

Page 106: “Path of Revenge, Path of Atonement”
“Fukushū no Michi Tsugunai no Michi”(復讐の道 償いの道)

Original Air Date: 22nd October, 2019

Role Staff Name
Screenplay Kazuyuki Fudeyasu
Storyboard Shinji Ishihira
Episode Director Shigeki Awai
Chief Animation Supervisor Hiroshi Numata
Animation Supervisor Hideto Akita, Hiroyuki Moriguchi, Jōji Yanase, Etsushi Mori, Hong Fanxi, Kenji Hattori
Petit Clover Animation Supervisor Kumiko Tokunaga
Key Animation Kaori Yamamoto, Rumi Abe, Takuto Sone, Futa Fusa, Erasaka Midorikawa, Isamu Utsuki, Li Yingxiong, Masaki Uehara, Hidetoshi Ōmori, Akiko Kagiyama

East Fish Studio

2nd Key Animation Kaori Yamamoto, Rumi Abe

East Fish Studio

In-between East Fish Studio, Hansenmon
Paint Akira Nagasaka, Riku Saitō

East Fish Studio, Hansenmon

Background Art Studio Easter
Junko Shimizu, Akiko Manabe, Mari Sawatani, Sachie Kitazume, Emi Haraguchi, Endō Megumi, Yōko Nurumizu, Yuki Maeda
Photography Studio Cosmos
Hiroshi Yoshida, Shinji Ikegami, Kōichi Gonda, Tōru Sugawara, Yūko Orikasa, Yumiko Morimoto, Kazuhiro Udagawa
3DCG Shītake Digital
CG Animator: Ayano Kimura, Mari Yamanaka
CG Modeller: Kazuyuki Hirakawa
In-between Check Erasaka Midorikawa
Colour Model・Finishing Check Akira Nagasaka
Production Assistant Kim Yu-jin, Ryūta Arakawa
Production Cooperation East Fish Studio